Zhůřský lom / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zhůřský lom o rozloze 0,75 ha se nachází zhruba 9 km na západ od města Hartmanice jižně osady Keply v okrese Klatovy. Předmět ochrany: Přirozeně se vyvíjející společenstva na rašeliništích, skalních výchozech a sutích zaniklého lomu. Předmětem ochrany jsou všechna přirozeně vzniklá stádia přirozeně se vyvíjejících společenstev na v minulosti radikálně pozměněném stanovišti. Udávaná nadmořská výška je od 910 do 945 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.10. 1999 s platností od 1.1. 2000 (vyhláška 1999-10-01-2/99, Správa CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Šumavské pláně (88b), geomorfologická jednotka: Šumava (IB1), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se objekt bývalého lomu na kvalitní ortorulu pro štěrky. Vegetace tu postupně vítězí nad obnaženým kamenem, přičemž v nejspodnějších depresích vznikají malá rašeliniště. Místo je jistě zajímavé, ovšem spíše pro geologa, než pro turistu. Genius loci bývalého lomu tu je jako meč o dvou ostřích.


Nenápadný vstup k chráněnému území od silnice mezí Zhůřím a Starou Hutí.
1
Místní silnice směrem na bývalou ves Zhůří.
2
Dřevěná závora jakože chrání vstup k chráněnému území.
3
Úřední cedule k chráněnému území Zhůřský lom.
4
Pohled z přítmí přes úřední ceduli a závoru na silnici.
5
Přirozeně rostoucí smrky.
6
Snad tu dříve vedla cesta, ale ta postupně zpustla.
7
Mladý mrtvý smrkový kmen přes starou cestu padlý.
8
Balvan tento snad dříve značil vstup do lomu.
9
Vrcholek balvanu, co ční ze země smrky obklopené.
10
Takový malý lesní ostroh nejspíše vznikl dolováním kamene.
11
Lesní sešup k zatopenému lomu.
12
Dostat se dolů k lomu dá jen přes balvany.
13
Hladina zatopeného lomu napovídá, že o čistotě vody se tu dá úspěšně pochybovat.
14
Zajímavě rostlá klacík.
15
Slunce se dobývá svými paprsky přes temné smrky.
16
Takový urovnaný prostor nejspíše byl dole v lomu, nyní však zarůstá.
17
Vlhké díry vznikají v nánosech rašeliny.
18
O vlhkosti zde svědčí blatouch.
19
Ne všechny kameny byly odvezeny, některé tu zůstávají coby němí svědci minulosti.
20
Něco jako přirozená závora.
21
Sytě modrá jarní obloha nad bývalým lomem.
22
Na takové ploše jistě stávala nějaká bouda.
23
Zarůstající stěna bývalého lomu.
24
Vegetace všech výšek postupně pohlcuje bývalý lom.
25
Drobné rašeliniště odráží sluneční paprsky.
26
Taková skála mohla být kdysi vyhlídkou nad lomem.
27
Modrozelená romance se Sluncem, oblohou a zdravým smrkovým jehličím.
28
Blatouchy zrovna na sluníčku.
29
Krása blatouchů je nekonečná.
30
Březový pahýl mezi smrky a mladými břízami.
31
Silnice na Starou Huť.
32
Poněkud neuspořádané lesní vidlicové rozcestí.
33
Úřední cedule u ohnutého smrkového kmene.
34
Závora k bývalému lomu a chráněnému území u jeho východní hranice.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 30.11.2020 10:06:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zhůřská hnízdiště (do 2 km) | Zhůřské louky (2 km) | Zhůřská pláň (2 km) | Poustka (2 km) | Novohůrecké slatě (2 km) | Paseky (4 km) | Frauenthal B (5 km) | Vysoké lávky (6 km) | V mokřinách (6 km) | Žežulka (7 km) | Hamižná (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!