Poustka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Poustka o rozloze 6,72 ha se nachází zhruba 6 km západně od města Hartmanice v okrese Klatovy. Předmět ochrany: horská olšina s olší šedou, podmáčené a rašelinné smrčiny s výskytem rosnatky okrouhlolisté, tučnice obecné, ostřice Hartmannovy a ostřice Davallovy. Udávaná nadmořská výška je od 837 do 900 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.11. 2007 s platností od 1.1. 2008 (nařízení 2007-11-09-3/2007, Správa NP a CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: Ib - přísná rezervace - ochrana původní přírody, fytogeografické členění: Šumavské pláně (88b), geomorfologická jednotka: Šumava (IB1), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se takové milé mokré šumavské lesní území kolem pravobřežního přítoku potoka Volšovka. Ze stromů tu převažují smrky a něco málo je tu olší. Informační cedule udává výskyt těchto rostlinných druhů: rosnatka okrouhlolistá, ostřice Davalova, ostřice Hartmanova, prstnatec májový, prha arnika, vrba pětimužná, vrba ušatá, vrba stříbřitá. Stojí zato se tu zastavit a cítit to krásné, co nám tento kousek přírody dává.


Malá lesní louka s občasnou točnou traktorů.
1
Náletové křoviny mezi lesem a cestou.
2
Osamělý stromek na louce.
3
Mladé smrkové výhonky.
4
Na smrkových výhoncích je znatelná malá pavučina.
5
Takové nenormální lesní zátiší se sudy a pneumatikou.
6
Lehká lesní cesta.
7
Informační cedule k chráněnému území Poustka.
8
Úřední cedule k chráněnému území Poustka.
9
Mechy a šišky u lesního balvanu.
10
Most lesní cesty na okraji chráněného území Poustka.
11
Potok přes Poustku zurčící.
12
Kapradí nad potokem.
13
Pobřeží lesního potoka.
14
Blatouch na břehu lesního potoka.
15
Pařez po statném smrku v potoce.
16
Slatinná barva lesního potoka.
17
Pata zdravého smrku.
18
Lesní jetel kolem paty smrku.
19
Pozůstatky po krmelci.
20
Lesní cesta přes Poustku poněkud rozbahněná.
21
Přírodně rovná plocha balvanu mezi mechy v lese.
22
Smrkové dříví větrným lomem naštípané.
23
Zpracované dřevo je již pryč, pahýl smrku a jeho větve jsou na místě.
24
Paseka po zpracování dřeva.
25
Pata pařezu smrku vklíněná mezi kameny.
26
Čerstvý pařez po polomovém kácení.
27
Smrk s nevalnými větvemi napovídá, že měl dřív vedle sebe více sourozenců.
28
Mladý jeřáb teprve začíná být stromem.
29
Šumavská paseka.
30
Ve smrkovém lese.
31
Nesmělé Slunce se dostává do jinak temného smrkového lesa.
32
Větev smrku se šiškami byla ulomena větrem a nyní tráví své dny na zemi.
33
Smrkový les s mechovým podložím dokáže zadržet a postupně uvolňovat dešťovou vodu.
34
Malý potok napájí lesní rybník.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:11:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zhůřský lom (2 km) | Zhůřská hnízdiště (3 km) | Zhůřská pláň (4 km) | Zhůřské louky (4 km) | Paseky (4 km) | Novohůrecké slatě (4 km) | Frauenthal B (4 km) | Žežulka (5 km) | Hamižná (5 km) | Vysoké lávky (6 km) | V mokřinách (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!