Na bahně / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Na bahně o rozloze 3,32 ha se nachází na východ od obce Běleč nad Orlicí, směrem na Krňovice. Předmět ochrany: Rašelinná lokalita s bohatou květenou bývalé tundry s olšinou. Udávaná nadmořská výška je od 240 do 242 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Týnišťský úval (61b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Vcelku nenápadné místo s menším mokřadním systémem. Cedule se tu jen stěží hledá (stav roku 2009). Špatně se tam chodí, je to blízko silnici i obci, pro oko jsou i jezčí místa.


Slunce někdy oslní až příliš.
1
Hodně zarostlá nivní tůňka.
2
Zemina tu mění svou výšku poměrně rychle.
3
I přes oslnivé Slunce je znát na kmenech stromů, jak tu v čase kolísá vodní hladina.
4
Lužní detail trsu.
5
Nad tůňkou stíní rozložité větve.
6
Sráz tu střídá tůň.
7
Podzim přichází a Slunce snáz proniká listím.
8
Tůňka a otevřený prostor na východ.
9
Kořání jasně mokřadní.
10
Bahnitý palouk.
11
Podzimní romance.
12
Slepé rameno na severozápad od chráněného území.
13
Dvoubarevné stromoví za keři.
14
Je to tu mokřadní systém, bukové listí s pomalu utápí.
15
Ve vlhkém prostředí tu rozklad dřeva za plného přístupu vzduchu probíhá poměrně rychle.
16
Útok na strom odspodu.
17
Spodní pohled v bažinách.
18
Mrtvý mezi živými.
19
Rostlinný útok na strom.
20
Mohutná olše proti Slunci.
21
Vývrat zblízka.
22
Lesně mokřadní romance.
23
Lesní tráva ve slunečním svitu.
24
Bukové listí oslněné slunečním svitem.
25
Dub středního věku nahoře na mokřadem na západní straně.
26
Oblast, kde to vypadá jako při vzniku uhlí.
27
Schované Slunce nad terénním lomem na západní straně.
28
Někdy se vytvoří sluneční flek na místě, kde to vypadá přinejmenším romanticky.
29
Rozkládající se kmen.
30
Vývrat v mokrém prostředí.
31
Jsou místa, kde by se naprosto s klidným srdcem dal umístit děj pohádek z mechu a kapradí.
32
Hra barev v mokřině.
33
Násobný mokrý vývrat.
34
Mykologický ostrůvek.
35
Detail vývratu.
36
Sluneční jazyk.
37
Krtina na místě ne příliš obvyklém.
38
Mokřadní přízemí.
39
Pohled na přírodní památku od jihovýchodu.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:11:53 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bělečský písník (do 2 km) | U Sítovky (5 km) | Mazurovy chalupy (5 km) | Sítovka (5 km) | Černá stráň (5 km) | U Houkvice (6 km) | Císařská studánka (7 km) | Buky u Vysokého Chvojna (7 km) | Týnišťské Poorličí (7 km) | Chropotínský háj (8 km) | U Glorietu (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!