Týnišťské Poorličí / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Týnišťské Poorličí o rozloze 54,54 ha se nachází nejprve podle náhonu Alba pod městem Týniště nad Orlicí, dále se táhne kolem lesní cesty podél nádraží Petrovice nad Orlicí, pak kříží železniční trať a úzkým pásem se táhne až k okraji města Třebechovice pod Orebem. Je v okrese Rychnov nad Kněžnou s dotekem okresu Hradec Králové. Předmět ochrany: Zajištění stabilní populace páchníka hnědého a zajištění ochrany a podpory jeho biotopů, ve vazbě na využívání lesního komplexu a okolních pozemků. Udávaná nadmořská výška je od 246 do 256 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.4. 2014 s platností od 22.5. 2014 (nařízení 2014-04-14-8/2014, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Týnišťský úval (61b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Jedná se o dosti podivně definované území, kde začíná lužním lesem s výskytem převážně habrů a vrb a pokračuje sušším lesem se smrky, duby a dalšími dřevinami, aby dále lemovalo cestu lesem a po hrázi bývalého rybníka. Ovšem je tu velice hezky, to se tomuto místu upřít nedá. Asi nejrozumnější přístup sem je na kole.


Železniční přejezd v Týništi nad Orlicí při příjezdové cestě k chráněnému území Týnišťské Poorličí je tak nějak věčně dole.
1
Zdvojená úřední cedule při lesní cestě Týniště nad Orlicí – Petrovice nad Orlicí, jednou jako přírodní památka, podruhé jako evropsky významná lokalita. Trocha té přírodní byrokracie...
2
Jakýsi průsek mezi topoly a habry plný kopřiv.
3
Poměrně vzrostlé topoly.
4
Kopřivy v půli května dosahují do půli pasu.
5
Zpevněná cesta tvoří osu chráněného území, což je zvláštní.
6
Náhon z náhonu. Přesněji rybniční náhon z náhonu Alba zásobuje rybníky v severozápadní části Týniště nad Orlicí.
7
Zralá pampeliška u náhonu.
8
Trs mladých kapradin.
9
Habrový les je nezaměnitelný.
10
Stavidlo v levém břehu náhonu Alba reguluje přítok vody do rybničního náhonu.
11
Odlesk Slunce v rybničním náhonu.
12
Detail odlesku Slunce v rybničním náhonu.
13
Habry v evší kráse s hlavou zakloněnou.
14
Javorové listy bez javoru.
15
Pařez u cesty.
16
Asfaltová cesta přes oboru.
17
Dřevěná lávka přes náhon Alba.
18
Sluneční pás přes lesní úsek náhonu Alba.
19
Slunce prosvítá přes lesní pobřežní porosty.
20
Odraz Slunce v hladině náhonu Alba.
21
Lesní úsek náhonu Alba.
22
Lesní dub u náhonu Alba nemůže mít příliš širokou korunu.
23
Kaštanový list na Slunci.
24
Pěšina luhem neluhem.
25
Uschlý kmen vrby mezi dalšími živými vrbami.
26
Zlomené vrby zpravidla ještě mohou žít a také dlouhá léta žijí.
27
Prudké lužní Slunce za vrbami.
28
Optická brána z kmenů vrb.
29
Modeá obloha s menšími mraky nad chráněným územím, luhem neluhem.
30
Mladší borovice na kraji dubiny.
31
Starý dub u cesty.
32
Dub tento je starý zhruba 400 let a stále je v plné síle.
33
Taková normální lužní bažina.
34
Rybniční hráz již dávno nelouží svému účelu, ale vede po ní cesta.
35
Rozvětvený statný dub na rybniční hrázi Petrovice nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem.
36
Koruna rozvětveného statného dubu na rybniční hrázi Petrovice nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem.
37
Louka v sousedství chráněného území.
38
Paseka již dávno zarůstá.
39
Prosluněné prostranství pod dubem.
40
Zdvojená úřední cedule při lesní cestě Petrovice nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem.
41
Pokud se pohybujeme kdekoliv v úseku Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, tak prostě nemůžeme nenarazit na železniční trať a po ní jedoucí vlak.
42
Železniční trať v úseku Petrovice nad Orlicí - Týniště nad Orlicí.
43
Pěšina v lesní cestu ústící nedaleko železniční zastávky Petrovice nad Orlicí.
44
Trať nad tratí. Nahoře vede trať Opočno - Týniště nad Orlicí a dole Hradec Králové - Týniště nad Orlicí a kolem se rozprostírá chráněné území.
45
Osiky pod tratí na Bolehošť, kde se smí jet rychlostí 90 km/h.
46
Železniční most nad tratí je z polské oceli, dodala v roce 1972 huť v Zabrze ve Slezsku.
47
Železniční zastávka Petrovice nad Orlicí a auto jedoucí přes přejezd.
48
Železniční trať Týniště nad Orlicí – Opočno.
49
Laguna pod tratí.
50
Žabinec v laguně.
51
Oblouk lesní cesty.
52
Přejez se závorami, které stále leží v úseku Petrovice nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem.
53
Úřední cedule pod hrází.
54
Pohádkově krásné lesní rozcestí.
55
Propustek rybničního náhonu z náhonu Alba u Petrovic nad Orlicí.
56
Slatinná barva lesního rybničního náhonu.
57
Zanikající lesní cesta.
58
Dubové stromořadí po rybniční hrázi.
59
Pahýl uschlého buku jen potvrzuje koloběh života a smrti.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:09:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U Houkvice (do 2 km) | U Glorietu (2 km) | Zadní Machová (5 km) | Buky u Vysokého Chvojna (6 km) | Chropotínský háj (6 km) | Na bahně (7 km) | Prácheňská stráň (9 km) | Bělečský písník (9 km) | Mazurovy chalupy (9 km) | Sítovka (10 km) | U Sítovky (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!