U Sítovky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Sítovky o rozloze 5,88 ha se nachází v trojúhelníku mezi městem Hradec Králové a obcemi Běleč nad Orlicí a Bělečko. Předmět ochrany: Zbytky původních lesních porostů s charakteristickým ekotypem borovice lesní, dubem letním, lípou srdčitou a vtroušeným smrkem. Zachování tohoto porostu má význam i pro sklizeň semene z dochovaných borovic zdejšího původu. Udávaná nadmořská výška je od 254 do 262 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.8. 1983 s platností od 23.8. 1983 (vyhláška 1983-08-23-vyhláška, Okresní národní výbor Hradec Králové). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chvojenská plošina (61c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Milé místo v blízkosti krajského města těsně sousedí s dalšími chráněnými územími Sítovka, Černá stráň a pár minut cesty odtud pakU Mazurovy chalupy. Je to typicky lesní území, subjektivně vzato, stejně krásné,jako jeho nechráněné okolí.


Křižovatka se Sítovkou a spousta lesních cest.
1
Borovice po vichřici míří každá jinam.
2
Dosti tu foukalo, borovice o tom jasně svědčí.
3
Každá si roste tam, kam má místo.
4
O tom vichru je tu důkazů více.
5
Pohled vzhůru je prostě impozantní.
6
Dvojče u Sítovky.
7
Slunce v bukových větvích.
8
Kamínek v mechu.
9
Mechy a lišejníky a bukové listí a sluníčko a ...
10
Malá mýtinka.
11
Cesta na sever tvoří západní hranici přírodní památky U Sítovky.
12
Malá bučina.
13
Malý a velký.
14
Vzhůru do korun.
15
Technicky dokonalé, ne však příliš přirozené zalomení lesního korýtka.
16
Nenápadná lesní cesta.
17
Občas tu teče voda.
18
Když začíná život.
19
Lesní rybník u Sítovky.
20
Odtok z rybníka vede do lesa.
21
O spolehlivosti mostíku tohoto, mohli bychom úspěšně pochybovat.
22
Jako by tu klesal zemský povrch.
23
Více mechů.
24
Zátiší s více prvky.
25
Duha v lese i za sucha? Co by ne.
26
Slunce je kouzelník.
27
Lesní trojice.
28
Mladá bučina.
29
Některé zlomeniny již nelze přežít.
30
Jako po vichřici, ale je již to několik let.
31
Ten pařez v popředí je jakýsi divný...
32
Provaz do lesa opravdu nepaří a takto už vůbec ne!
33
I v lese zle přijít k nějakému tomu moudru.
34
I ležící statný strom se může ještě po pádu tvarovat.
35
Jako v legendě o vzniku uhlí.
36
Prakovitá zpola padlá borovice se opírá o svoji vichrem neporaženou družku.
37
Tato dvojčata moc života v sobě neskrývají.
38
Tradiční obraz doby po větrech.
39
Zkroucení smrku vypadá téměř děsivě.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:11:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Sítovka (do 1 km) | Černá stráň (do 1 km) | Mazurovy chalupy (do 2 km) | Císařská studánka (3 km) | Bělečský písník (4 km) | Na bahně (5 km) | Roudnička a Datlík (5 km) | Přesypy u Rokytna (7 km) | Buky u Vysokého Chvojna (7 km) | Hrozná (8 km) | Prácheňská stráň (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!