Mazurovy chalupy / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Mazurovy chalupy o rozloze 11,64 ha se nachází v trojúhelníku mezi městem Hradec Králové a obcemi Běleč nad Orlicí a Bělečko, nejblíže pak posledně jmenované obci, leží tedy na území okresu Pardubice. Předmět ochrany: Mozaika bezkolencových, mezofilních a slatinných luk v lesním komplexu královéhradeckých lesů; zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin, živočichů (zejména obojživelníků, plazů a bezobratlých) a hub vázaných na luční, mokřadní a ekotonální biotopy. Udávaná nadmořská výška je od 257 do 264 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 11.3. 2002 s platností od 1.4. 2002 (nařízení 2002-03-11-1/2002, Okresní úřad Pardubice). Poté ještě došlo k 1 přehášení 26.6. 2014 s platností od 1.8. 2014 (nařízení 2014-06-26-3/2014, Krajský úřad Pardubického kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chvojenská plošina (61c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Pomyslně sousedí s dalšími chráněnými územími Černá stráň , Sítovka, U Sítovky. Samotná Mazurova chalupa je výletním místem cyklistů, kteří jsou při konzumaci zde zakoupených nápojů, někdy až bujaře veselí. Území samotné je příznačné svojí podobou k některým nedalekým oblastem u vodních toků, ovšem tu moc vody není. Za zmínku stojí myslivecký posed na poněkud pokroucené borovici, který dozajista zaujme.


Mazurova chalupa od lesní křižovatky.
1
Mazurova chalupa přes lesní křižovatku.
2
Malé tábořiště před Mazurovou chalupou a lesní cesta na sever.
3
Mazurova chalupa od západu.
4
Mazurova chalupa pod slunečním dubem.
5
Křižovatka před Mazurovou chalupou s loukou, která je již za hraniční cedulí přírodní rezervace.
6
Pěkná cesta od západu na východ napříč rezervací.
7
Kdesi ve slunečních paprscích se skrývá Mazurova chalupa.
8
Na kraji cesty.
9
Houští uprostřed louky skrývá spoustu úkrytů pro drobné ptactvo.
10
Barvy podzimu zasáhly smíšený les i louku.
11
Uschlý dub uprostřed louky.
12
Pohled do koruny uschlého dubu.
13
Potkáme tu ledaskoho.
14
Cesta napříč rezervací, tentokrát od východu na západ.
15
Romantický podzimní pohled na Mazurovu chalupu.
16
Na jihovýchodě rezervace mají myslivci posed.
17
Cesta opouští rezervaci na východ.
18
Babí léto pozvolna přechází v podzim.
19
Osamělá borovice činí louku živější.
20
Na louce najdeme spoustu života.
21
Sluníčkový pohled od východu do rezervace.
22
Ve východní části přírodní rezervace.
23
Velice zajímavý pohled na relativně obyčejný posed.
24
Malá skupinka borovic barevně dokresluje prostředí.
25
Břízky před smrky činí prostředí dosti rozmanitým.
26
Mezi smrky vypadá louka zas trochu jinak.
27
Jihovýchodní cíp rezervace.
28
Louku doplňuje mez s drobným stromovím.
29
Malý průchod.
30
Podzimní romance.
31
Osamělý uschlý dub od jižní strany.
32
Mazurova chalupa od východu.
33
Když se návštěvník přírodní rezervace zastaví, může spatřit pozoruhodná místa.
34
Delší období odolávající připomínka koloběhu života.
35
Uschlé stojící bidlo.
36
Příkop v jižní části rezervace.
37
Cesta za trsem.
38
Cesta tvoří jižní hranici přírodní rezervace.
39
Je jasné, že na louce se v noci dějí věci.
40
Křižovatka před Mazurovou chalupou od severu.
41
Luční pohled zblízka.
42
Luční pohled zblízka.
43
Luční pohled zblízka.
44
Luční pohled zblízka.
45
Luční pohled zblízka.
46
Na severní straně bývají smrky napadány lišejníky.
47
Muchomůrka barevně oživí zelenou louku.
48
Luční detail.
49
Luční detail.
50
Pohled do koruny větvemi obdařeného statného smrku.
51
V severní části přírodní rezervace.
52
Topol vyčnívá v podvečer.
53
Topol vyčnívá odpoledne.
54
V severozápadní části přírodní rezervace.
55
Topol tu stromům dominuje.
56
Louka tu je obohacena barvami.
57
Pohled od severozápadu do nitra přírodní rezervace.
58
Menší stromy lemují lesní cestu, která chvílemi prochází loukou.
59
Luční oddíl v severozápadní části přírodní rezervace.
60
Barvy louky při zapadajícím Slunci.
61
Lesní stromy jsou doplněny těmi vodními.
62
Pohled po cestě od lesa od severu do přírodní rezervace.
63
Jedna ze severních louček.
64
Divočáci zanechávají stopy.
65
Cesta z lesa se v dáli rozplývá.
66
Luční mez s borovicemi.
67
Vlhké místo na severu je prozrazeno rákosím.
68
Barva borovic je tu téměř klasická.
69
Pohled jakoby unavenýma očima.
70
Jako když se potká světlo a tma.
71
Zajímavý profil břízy.
72
Jedna ze severních louček.
73
Pohled od severu na část přírodní rezervace.
74
Menší tůň se nezdá být přirozeně vzniklá.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:18:51 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Sítovka (do 2 km) | Černá stráň (do 2 km) | U Sítovky (do 2 km) | Císařská studánka (4 km) | Bělečský písník (4 km) | Na bahně (5 km) | Buky u Vysokého Chvojna (5 km) | Přesypy u Rokytna (6 km) | Roudnička a Datlík (7 km) | Prácheňská stráň (7 km) | Žernov (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!