Pod panským lesem / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pod panským lesem o rozloze 0,81 ha se nachází v západním sousedství obce Malé Hradisko, zhruba 3 km na severovýchod od městyse Protivanov v okrese Prostějov. Předmět ochrany: Zbytek vlhkých upolínových luk dříve typických pro tuto oblast. Území protéká jeden z pravostranných přítoků Okluky. Udávaná nadmořská výška je od 590 do 600 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 1.11. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Prostějov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 5.6. 2012 s platností od 20.6. 2012 (nařízení 2012-06-05-14/2012, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanská plošina (71b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o malé území, přilehlé k obci, které se vyznačuje tím, že je v prudkém západním svahu, dole teče maličký potůček a spíše je zarostlé keři. Není sice nikterak atraktivní turisticky, ale chvílemi je zde možné nalézt úžasný vnitřní klid, posílený mimo jiné i odlehlostí celé oblasti. Doporučit k návštěvě se dá, ale spíše jen romantickým duším.


Prakovité rozcestí v severozápadním cípu chráněného území.
1
Prudký sráz na sever od chráněného území.
2
Louka je sice ve svahu, ale to neznamená, že si nežádá posekání.
3
Chatrná lávka přes malý potůček.
4
Přejít se tu sice dá, ale o spolehlivosti bychom mohli úspěšně pochybovat.
5
Vychutnejme si tuto podobu léta.
6
Včelka se činí.
7
Jeřabiny svojí barvou oživují celé okolí.
8
Proti světlu se zdají jeřabiny být černé, ale chyba lávky, jsou červené.
9
Dekl kanalizační šachty občas najdeme i v chráněném území.
10
Pěšina po jižní hranici chráněného území.
11
Pohled do obce Malé Hradisko od chráněného území.
12
Za mokra by to tu bylo asi rychlé.
13
Pohled na protilehlý les přes jeřáb.
14
Modřín je tu svého druhu ojedinělý.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:34:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rašeliniště v Klozovci (4 km) | Lipovské úpolínové louky (5 km) | Pavlovské mokřady (6 km) | Uhliska (7 km) | Hamerská stráň (8 km) | V chaloupkách (8 km) | Kozí horka (8 km) | Pavlečkova skála (9 km) | Brániska (10 km) | Na hůrkách (10 km) | Pohorská louka (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!