Pavlovské mokřady / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady o rozloze 124,31 ha se nachází v těsném severním sousedství osady Pavlov, jinak též mezi městy Boskovice a Konice v okrese Blansko. Předmět ochrany: Zachování regionálně jedinečného krajinného celku – harmonické kulturní krajiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou. Území je souborem velmi ohrožených trvalých travních porostů s přirozeně rostoucími vlhkomilnými druhy rostlin, mokřadních lad a na ně vázaných živočišných druhů, stejně tak neméně ohrožených společenstev malých stojatých vod. Cílem ochrany je zajištění komplexních podmínek pro rozvoj rostlinných a živočišných společenstev s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 635 do 702 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.4. 1988 s platností od 14.4. 1988 (vyhláška 1988-04-14-vyhláška, Okresní národní výbor Blansko). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 20.2. 1996 (nařízení 1996-02-20-nařízení, Okresní úřad Blansko), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 9.10. 2014 s platností od 6.1. 2015 (nařízení 2014-10-09-44/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanská plošina (71b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o rozsáhlejší luční komplex se spoustou mezí a remízků, v západní části se nachází malý rybník. Louky jsou sečené, což jim dává osobitý charakter. Dá se tu objevit mnoho zajímavého, dá se tu doslova prožít hezký den. Ovšem turistické atrakce tu zajisté nenalezneme, což ovšem neubírá na přirozené kráse tohoto území, které pro romantické duše rozhodně lze doporučit k návštěvě.


Potůček na jihovýchodní hranici chráněného území je poznat jen podle porostů.
1
Třezalka je již dávno po nejvhodnějším období ku sběru.
2
Rozmanitá mokřadní květena.
3
Z mnoha zde přítomných barev můžeme vybrat také žlutou.
4
Nadechněme se zhluboka, stojí to za to.
5
myslivecký posed na vratkých základech.
6
Louka tu bývá vystřídána křovím.
7
Louka u Pavlova je poměrně rozsáhlá a jak vidno také sečená.
8
Když mezi mraky vysvitne Slunce, celý kraj se rozjasní.
9
Vlhkomilné stromy mívají mizerné dřevo.
10
Zdejší louka má více částí.
11
Silnice mezi obcemi Buková a Benešov je také jižní hranicí chráněného území.
12
Nádherně zelený průzor mezi stromy.
13
Malý rybník v Pavlově je také součástí chráněného území.
14
Přívodní potůček do rybníka v Pavlově.
15
Louka v jihozápadní části chráněného území.
16
Když vysvitne Slunce, je všechno najednou jiné, krásnější.
17
Pokochejme se malebností krajiny.
18
Ne všechny kmeny byly v pozičním boji vítězi.
19
Silnice směrem na Pavlov, chráněné území je vpravo.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:34:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Uhliska (2 km) | Rašeliniště v Klozovci (2 km) | V chaloupkách (3 km) | Lipovské úpolínové louky (3 km) | Pohorská louka (5 km) | Pod panským lesem (6 km) | Skřípovský mokřad (8 km) | Durana (8 km) | Lebeďák (13 km) | Hamerská stráň (14 km) | Kozí horka (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!