Lipovské upolínové louky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Lipovské upolínové louky o rozloze 5,14 ha se nachází podél říčky Hloučela, mezi obcemi Lipová a Horní Štěpánov, jinak též mezi městy Boskovice a Konice v okrese Prostějov. Předmět ochrany: Předmětem ochrany je komplex druhově bohatých travinobylinných společenstev s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin, jmenovitě především upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare). Udávaná nadmořská výška je od 586 do 613 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.6. 1990 s platností od 1.8. 1990 (vyhláška 1990-06-21-vyhláška, Okresní národní výbor Prostějov). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 15.9. 2016 s platností od 2.11. 2016 (nařízení 2016-09-15-15/2016, Krajský úřad Olomouckého kraje), 15.9. 2016 s platností od 2.11. 2016 (nařízení 2016-09-15-6/2016, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanská plošina (71b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o krásné úzké údolí, kde můžeme dostát úžasnému klidu, už i proto, že je tu přece jen poněkud dále od civilizace. Hloučela je zde ještě velice mladým potůčkem a zurčí si v malých meandrech podél lesa, doprovázena vyloženě vodními doprovodnými dřevinami. Když sem přijedeme v pravou chvíli, můžeme zde spatřit něco tak úžasného, jako duha, tu napravo, tu zase nalevo a někdy se tu doslova dá ztratit v čase. Přístupnost místa je výtečná a rozhodně stojí zato, takové místo navštívit.


Nádherná duha zdobí oblohu, pohled podél silnice od Horního Štěpánova směrem na Lipovou, vlastní chráněné území se nachází vpravo vzadu.
1
Okolí západní části chráněného území.
2
Niva říčky Hloučely.
3
Je po senoseči, ale Slunce nestačí pro spoustu mraků seno vysušit.
4
Pod lesem teče říčka Hloučela.
5
Smrky vystavené severním větrům.
6
Zapadající Slunce může mít spoustu podob.
7
Západní část chráněného území.
8
Když Slunce osvětlí paseku.
9
Paseka již zvolna zarůstá.
10
Dvojitá duha zdobí nebe a napovídá, že mezi kapkami deště je doslova třeba kličkovat.
11
Duha jako by nasávala vodu z Hloučely.
12
Když je mokro, tak se houbám daří.
13
Temná mračna co chvíli zatahovaly oblohu a střídaly jasně modré nebe.
14
Říčka Hloučela ve svém horním toku.
15
Říčka Hloučela v temném lese.
16
Nádherně vybarvené jeřabiny.
17
Všimli jste si té srnky vzadu?
18
Slunce zachází mezi mraky za strom.
19
Slunce se již dotklo stromu.
20
Mraky obepínají zapadající Slunce, kterému stíní strom.
21
Krásné zpola slunečné ráno.
22
Myslivecký posed na okraji chráněného území.
23
Výhled z mysliveckého posedu je ohraničený.
24
Slunce osvětlilo malé údolí.
25
Kapičky rosy na stéblech trávy při vycházejícím Slunci nenechají romantické srdce v klidu.
26
V blízkosti chráněného území se nachází větrná elektrárna.
27
Krásné údolí v sousedství chráněného území.
28
Dvojice větrníků.
29
Temná mračna se zatahují nad dvojicí větrníků.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:33:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rašeliniště v Klozovci (2 km) | Uhliska (3 km) | Pavlovské mokřady (3 km) | V chaloupkách (4 km) | Pod panským lesem (5 km) | Skřípovský mokřad (6 km) | Pohorská louka (6 km) | Durana (8 km) | Kozí horka (12 km) | Hamerská stráň (12 km) | Na hůrkách (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!