U parku / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace U parku o rozloze 3,85 ha se nachází na východ od obce Vysoké Chvojno v okrese Pardubice, hned za arboretem. Předmět ochrany: Opukové stráně pod chvojeneckým zámkem s významnou teplomilnou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 276 do 311 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.3. 1955 (výnos 1955-03-14-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Už z ducha přítomné cedule, která nám popisuje podrobnosti, je jasné, že místní orgány byly poněkud ignorovány shora, zejména pokud jde o samotný název rezervace. Zamysleme se všichni nad tím, proč to a proč si stále myslíme, že člověk z většího místa má větší pravdu...


Úvodní cedule chráněného území.
1
Lesní cesta na chráněným územím směrem na západ.
2
Lesní cesta na chráněným územím směrem na východ.
3
Buky a duby těsně pod horní hranou na severu rezervace.
4
Bukové úpatí.
5
Bukový svah.
6
Dubové zaklonění hlavy.
7
Bukové mládě.
8
Mohutné kořání buku.
9
Bukový nádor.
10
O tom, že svah je prudký, svědčí i klesající vrcholky stromů.
11
Směsice padlých listů bukových i dubových.
12
Velice zajímavé rozdělení mechové moci nad kamenem.
13
Buková koruna.
14
Zdá se, že borovice mezi listnatými sousedy trpí.
15
Buky v přítmí.
16
Pohleďme vzhůru, nohy je však třeba mít v jistotě.
17
Pod horní hranou svahu.
18
Pramen krátkého potoka.
19
Konečně smíšený les.
20
Bukové kořeny obrůstají mechem.
21
Trouchnivějící kmen připomíná při troše fantazie necky.
22
Sluneční svit proniká do lesa téměř bodově.
23
Travní detail.
24
Dolní cesta tvoří jižní hranici chráněného území.
25
Pírko na uříznutém polenu.
26
Pírko, co zachytila pavučina.
27
Prameniště, kde bychom vody ještě pohledali.
28
Konečně pramen, kde je voda patrná.
29
Propustek pod jižní cestou.
30
Jižní cesta od západu.
31
Jižní cesta od východu.
32
Jihovýchodní cíp chráněného území je vyznačen cedulí.
33
Malá vodní nádrž pod jižní cestou.
34
Jihozápadní cíp chráněného území.
35
Nepříliš dobře viditelná je západní hranice chráněného území.
36
Buky zde trpěly.
37
Pohled přes usychající padlé bukové větve do lesa.
38
Mohutný vývrat dokáže při správném úhlu pohledu navodit i jiné, než poraženecké nálady.
39
Přirozený most, na kterém je však jen řídký provoz.
40
Těch buků tu padlo více.
41
Pěšinka v prudkém svahu od padlých buků výše.
42
Mladí se honem derou na místa starých.
43
Jakési bukové okno vzniklo nad vývraty.
44
Pěšinka k bukovým vývratům odshora.
45
Severozápadní cíp chráněného území.
46
Jeden z horních buků.
47
Pěšina těsně pod horní hranou svahu.
48
Pěšina těsně pod horní hranou svahu.
49
Severovýchodní cíp chráněného území je vyznačen cedulí.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:17:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Buky u Vysokého Chvojna (3 km) | Žernov (4 km) | Přesypy u Rokytna (6 km) | Mazurovy chalupy (7 km) | Černá stráň (8 km) | Sítovka (8 km) | U Sítovky (8 km) | Týnišťské Poorličí (9 km) | U Glorietu (9 km) | U Houkvice (9 km) | Vodní tůň (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!