Přesypy u Rokytna / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Přesypy u Rokytna o rozloze 6,96 ha se nachází na severovýchod od obce Rokytno, v cípu silniční křižovatky na Býšť a Chvojenec. Předmět ochrany: Nenarušené písečné přesypy se zbytky psammofilní vegetace a fauny. Udávaná nadmořská výška je od 238 do 254 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 s platností od 12.5. 1982 (1982-05-12-132, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Ač se to nerado píše, chráněné území plné krásných borovic s cestičkou uprostřed, patří k těm nejznečištěnějším v okolí.


Silnice Rokytno – Chvojenec tvoří jižní hranici přírodní rezervace.
1
Jihovýchodní růžek je poněkud zneuctěn modrým odpadním pytlem a kdyby to tak bylo vše….
2
Na to, že jsme v přírodní rezervaci se tu lidé, snad místní, snad přespolní rozhodně nechovají.
3
Cesta a gumy tvoří část východní hranice přírodní rezervace.
4
Je po podzimním dešti.
5
Hojně rozvětvená, zde všude přítomná borovice.
6
Chvílemi užívaná lesní cesta.
7
Souška a kouzla se světlem.
8
Přesypy u Rokyta tvoří především borovice.
9
Krtina na písečné vátině může mít zas jen barvu písku.
10
Bor s břízami.
11
Pohled shora přes paseku na silnici Rokytno – Býšť.
12
Úval miniaturního rozsahu.
13
Barva borovic proti jasné obloze je nezapomenutelná.
14
Někdy i mezi borovicemi vyrazí sem naprosto nepatřící strom, zdaleka ne vždy však dokáže vyrůst.
15
Končící podzim.
16
Pěšina napříč rezervací.
17
Polní zub na východě rezervace.
18
Polní a lesní podzimní barvy.
19
Lze tu též přesně měřit.
20
Kdopak asi bydlí v tomto pařezu?.
21
Lesní cesta tvoří severní hranici rezervace.
22
Pěšina napříč rezervací na severním okraji.
23
Silnice Rokytno – Býšť tvoří západní hranici rezervace.
24
Detail ze západního příkopu.
25
Taková barva mechů patří snad do pohádky.
26
Existuje rostlinný druh borovice pokroucená, že by to byla ona?.
27
Pohled od jihozápadu na silnici Rokytno – Býšť, vpravo je pak přírodní rezervace.
28
Převažuje bor, leč listnáče se zespoda hlásí též, což na podzim je dobře znát.
29
Mnohabarevný les.
30
Kousek od křižovatky na jihozápadě rezervace.
31
Paseka ve svahu.
32
Pohled od Rokyta na Býšť, vpravo pak přírodní rezervace.
33
Slunce svítí, leč neprší, ovšem duha se dá vyčarovat.
34
Pohled romantika ve výši kočičích očí.
35
Poněkud popisná informace o silnici Rokytno – Býšť, která tvoří západní hranici přírodní rezervace.
36
Jihozápadní cíp přesypů.
37
Křižovatka na jihozápadě rezervace, vlevo na Býšť, přímo na Chvojenec, vpravo na Rokytno.
38
Podzimní barvy přijala i silnice.
39
Silnice od Chvojence na Rokytno tvoří jižní část přírodní rezervace.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:17:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Žernov (4 km) | Černá stráň (6 km) | Mazurovy chalupy (6 km) | Prácheňská stráň (6 km) | Sítovka (6 km) | Císařská studánka (6 km) | U Sítovky (7 km) | Tůň u Hrobic (7 km) | Hrozná (7 km) | Buky u Vysokého Chvojna (7 km) | Roudnička a Datlík (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!