Žernov / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Žernov o rozloze 311,54 ha se nachází přibližně v trojúhelníku mezi obcemi Chvojenec, Horní Ředice a Drahoš v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, přechodová rašeliniště a třasoviště, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních, které spolu s lučními porosty tvoří biologicky cenné území. Udávaná nadmořská výška je od 231 do 277 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 26.5. 1995 s platností od 13.6. 1995 (nařízení 1995-05-26-3/95, Okresní úřad Pardubice). Poté ještě došlo k 1 přehášení 17.4. 2015 s platností od 1.7. 2015 (nařízení 2015-04-17-3/2015, Krajský úřad Pardubického kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Toto území je jak vystřižené z pohádek o rybnících a lesních skřítcích. Nejvyšší kóta je sama o sobě zajímavá až kouzelná, lze tam posedět u pěkné dřevěné lavice a jen dýchat svěží lesní vzduch. Západní část je sice poněkud průmyslově lesní, ale i tak toto území stojí za návštěvu.


Vstup do rezervace z východní strany od silnice Hradec Králové – Holice.
1
Na lesní palouk dopadají prodlužující se stíny.
2
Centrální východozápadní cesta.
3
Ne nadarmo v šerém dávnověku vzniklo přísloví: Křivého dříví v lese je nejvíce.
4
Cesta k Mordýři je osvětlena světlem nejmocnějším.
5
Stav kořání dává znát, jaké tu panují podmínky.
6
Byla bříza, byla, teď v noci na ní tančí víla.
7
Podzimní detail.
8
Přirozená součást lesa. Také vás zaujal ten kořen, porostlý mechem?
9
Některé dříví v lese prostě již zůstane.
10
Cesta jako když střelí je přece jen přerušena padlým stromem, ne však mocí přirozenou.
11
Když Slunce svítí bodovým světlem, tak se tají dech.
12
Severozápadní růže Mordýře.
13
I taková kaluž v cestě může být vděčným objektem k fotografování, jen se k tomu nějak postavit...
14
Mordýř je rybník jako z pohádky, ale ke svému jménu zajisté nepřišel výmyslem dávného úředníka na jmenovacím úřadě.
15
Jakási rybniční předsíň rybníka Mordýř na jeho západní straně.
16
Východní vítr navál listí na břeh.
17
Torzo lávky na bočním odtoku z Mordýře.
18
Na západní části hráze rybníka Mordýře.
19
Malý splávek na bočním odtoku z Mordýře.
20
Hráz rybníka Mordýře zdobí smuteční vrby.
21
Pohled na rybník Mordýř přibližně z prostředku jeho hráze.
22
Rybník Mordýř má vše, co k rybníku patří.
23
Hráz rybníka Mordýře tvoří část jižní hranice přírodní rezervace Žernov.
24
Vrby na hrázi Mordýře nejsou jen smuteční, na této sedával kdysi vodník, co miloval pohupování se ve větru.
25
Východní část hráze Mordýře.
26
Pohlédněme na Mordýř.
27
Jihovýchodní část rybníka Mordýř.
28
Hlavní odtok z rybníka Mordýř pod hrází.
29
Struha pod Mordýřem.
30
Smuteční vrby bývají napadeny chorošem stejně jako většina druhů stromů.
31
Polní cesta od východní části Mordýře směrem k silnici Hradec Králové – Holice.
32
Samý východní konec hráze rybníka Mordýř.
33
Tam za vodou v rákosí….
34
Listí smuteční vrby žloutne samo o sobě, natož, když jej prosvítí Slunce.
35
Některé scenérie se opakují, ovšem místo je jiné.
36
Boudo budko, kdo v tobě přebývá?
37
Jižní část Žernova.
38
Smuteční vrba za trnkami je na břehu Mordýře.
39
Pohled do polí od jižní hranice Žernova.
40
Kolečko slámy se nám zatoulalo, trochu škody nadělalo, udělalo bác!
41
Tak jako snad všude, zeměměřič si tu přijde na své.
42
Třeba má někdo typickou představu o podzimu právě takovouto.
43
Podzim na Žernově.
44
Lesní stavby nebývají posledním výstřelkem architektury.
45
Jedna z cest jako když střelí.
46
Bukové dvojče dominuje.
47
Blížíme se k nejvyšší kótě Žernova, ale tady se ještě díváme dolů.
48
Vypadá to, že dřevorubec dal mladému stromku žít, ale to kořání se prostě muselo přizpůsobit stávajícím podmínkám.
49
Nejvyšší kóta Žernova, 278,8 m n. m. S přesností na decimetry by se snad hodilo dodat, že výškového systému Balt po vyrovnání.
50
Pařez nahoře se ztrácí, vodě větru to dá však ještě práci.
51
Bedla je jedlá nejen svým botanickým názvem.
52
Přímá cesta z nejvyšší kóty Žernova na západ.
53
V západní části rezervace to vypadá jak v průmyslovém lese.
54
Na dohled je západní východ z rezervace.
55
Západní hranice Žernova se obarvila s podzimem.
56
Prostě listopadové barvy.
57
Pohled na západ od rezervace zahrnuje jak výtvor myslivecký, tak výtvor zemědělský.
58
Průchod z uzavřené loučky.
59
Pokochejme se ještě, brzy se barvy změní.
60
Cedulí je kolem Žernova vcelku dost, ono je to také dost rozlehlé území.
61
Louka mezi Šmatlánem nalevo a lesem napravo.
62
Cesta od Šmatlána.
63
I na hrázi Šmatlána rostou smuteční vrby.
64
Na hrázi Šmatlána.
65
Pohled na sever po hrázi rybníka Šmatlán.
66
Holubí pírka jsou němým svědkem tragédie na jedné straně a možnosti žít dál na druhé straně.
67
Pohled na jih po hrázi rybníka Šmatlán.
68
Rybník Šmatlán při vypuštění.
69
Zabahněná olše na břehu Šmatlána.
70
Na některých olších se listí zelená ještě v půli listopadu.
71
Vývařiště rybníka Šmatlán.
72
Pohled z hráze rybníka Šmatlán na severozápad.
73
Stopy dávají znát, že nedávno byl výlov.
74
Suchou nohou na dně Šmatlána.
75
Jasně i cyklisté tudy mají trasu, jen je někde přeznačkováno a pak na některých křižovatkách je spolehnutí jen na úsudek.
76
Vzadu na hrázi Šmatlána je znát právě jeden takový cyklista, co poslechl značení.
77
Podzimní hra barev pod hrází rybníka Šmatlán.
78
Cesta od Šmatlána na severozápad.
79
Teď se díváme přibližně směrem na Drahoš.
80
Ano to visí silná větev smuteční vrby, co byla při bouři ulomena.
81
Pro krásu ani není vidět na cestu.
82
V severní části hráze rybníka Šmatlán již dominují jiné barevné odstíny, než tomu bylo na západě.
83
Dřevokazné houby na nemocné větvi smuteční vrby.
84
Šípky na hrázi rybníka Šmatlán hnedle změní barvy svého okolí.
85
Slunce to má teď těžké, vzadu jej kryjí mraky,uprostřed smuteční vrba a vepředu rákosí, přesto však je poznat, že stále svítí.
86
Rákosí v severní části hráze Šmatlána.
87
Na jih od Šmatlána se táhne několik stromových pásů.
88
Louka na jih od Šmatlána.
89
Stále jsme v přírodní rezervaci Žernov, za zády je nyní Šmatlán a před očima louka s rákosím a lesem v pozadí.
90
Úzký průjezd u Šmatlána, trubky asi brzy prasknou.
91
Rákosí vlevo je východní hranice rybníka Šmatlán.
92
Pohled od Šmatlána na jeden z lesních růžků přírodní rezervace Žernov.
93
Střední severní vstup do rezervace.
94
Pohled na sever na Šmatlán.
95
Posedů je tu jak myslivců na menším honu.
96
Podzimní louka na sever od lesa vypadá jinak, než ta jižní.
97
Mrtvolná póza stromu patří k životu stejně jako sezobnuté semínko.
98
V lese rostou různé, pochopitelně dřevěné hřídele.
99
Některé doklady o lesním hospodaření nejsou příliš výstavné.
100

Počet fotografií: 100 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:17:37 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Přesypy u Rokytna (4 km) | Prácheňská stráň (4 km) | Buky u Vysokého Chvojna (6 km) | Mazurovy chalupy (8 km) | Černá stráň (8 km) | Sítovka (9 km) | U Sítovky (9 km) | Císařská studánka (9 km) | Tůň u Hrobic (10 km) | Hrozná (11 km) | Baroch (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!