Rameno Moravy / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Rameno Moravy o rozloze 2,01 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy zhruba 2 km n aseverozápad od okresního města Kroměříž. Předmět ochrany: Přirozená vodní a mokřadní společenstva rostlin a živočichů s výskytem stulíku žlutého (Nuphar luteum) – jediná přirozená lokalita na okrese, z živočichů silně ohrožených se zde vyskytují skokan zelený, rosnička zelená, z ohrožených ropucha obecná. Udávaná nadmořská výška je 190 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.4. 1995 s platností od 1.5. 1995 (nařízení 1995-04-12-1/95, Okresní úřad Kroměříž). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o dobře dostupné místo, zajímavé spíše pro rybáře, než pro turisty, pasoucí po atrakcích. Miňůvský most je ideálním navigačním bodem. Podívat se sem lze doporučit při toulkách podle řeky Moravy, na samostaný výlet sem by asi měl být pádnější důvod.


Severovýchodní cíp chráněného území s pohledem na řeku Moravu a Miňůvský most.
1
Lekníny zakrývají téměř nehybnou vodní hladinu.
2
Kopřiv tu nalezneme skutečně dost.
3
Malý exemplář netýkavky žláznaté.
4
Vrba je velice houževnatý strom, po zlomení hlavního kmene záhy zapouští kořeny a čerpá živiny tímto způsobem.
5
Hlavní kmen padlé vrby sice odumírá, ale nové výhonky znamenají další život.
6
Pohled na severovýchodní cíp slepého ramene.
7
Další ze zlomených vrb.
8
Ohrádka pro výzkumníky.
9
Střední část slepého ramene.
10
Proslunění mělkých partií slepého ramene znamená jeho zelenání.
11
Jižní část slepého ramene.
12
Z jihovýchodního cípu chráněného území můžeme spatřit řeku Moravu a Miňůvský most.
13
Souška patří k obvyklému koloritu pobřežních partií našich řek.
14
Černý bez před dozráním.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Chropyňský rybník (3 km) | Stonáč (4 km) | Zástudánčí (10 km) | Tlumačovská tůňka (12 km) | Budačina (15 km) | Záskalí (15 km) | Komínky (15 km) | Malé laguny (16 km) | Na Letišti (18 km) | Nazaret (18 km) | Máchova dolina (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!