Malé laguny / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Malé laguny o rozloze 2,91 ha se nachází na pravém břehu řeky Bečvy v severovýchodní části města Přerov v okrese Přerov. Předmět ochrany: vodní a mokřadní biotop v příměstské krajině, refugium vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů. Udávaná nadmořská výška je 210 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.10. 2008 s platností od 18.10. 2008 (nařízení 2008-10-02-2/2008, Krajský úřad Olomouckého kraje). Poté ještě došlo k 1 přehášení 16.4. 2009 s platností od 13.6. 2009 (nařízení 2009-04-16-1/2009, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Moravská brána vlastní (76a), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o pravobřežní luh Bečvy, zajisté zajímavý, leč malý. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: brslen evropský, olše lepkavá, topol černý, topol bílý, svída krvavá, bez černý, vrba křehká. Z živočišných druhů je uváděn:moudivláček lužní, lyska černá, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan křehotavý, ještěrka obecná, motýlice lesklá. Pro milovníky lužních krás lze toto místo doporučit k návštěvě.


Hlava tlouště to není dílo přírody, ale člověka, který ji pohodil na břehu Bečvy u chráněného území.
1
Lávka U Tenisu vede přes Bečvu do Malých lagun.
2
Malé laguny se nachází na pravém břehu Bečvy.
3
Bečva pod lávkou U Tenisu.
4
Na lávce U Tenisu.
5
Topol bílý na okraji chráněného území.
6
Asfaltová stezka přetíná luh a ústí do ní pobřežní pěšina.
7
Lužní pěšina nedaleko lávky U Tenisu.
8
Slunce proniká luhem.
9
Topol bílý je lužní strom.
10
Živý a uschlý topol bílý.
11
Lužní romantika.
12
Vnější hraniční znak chráněného území na topolu.
13
Břeh Malé laguny.
14
Hladina Malé laguny.
15
Lužní bahýnko se stružkou.
16
Obloha se zatáhla a hladina dostala temnější barvu.
17
Rybářský flek na břehu Malé laguny.
18
Bahnitý břeh Malé laguny.
19
Rákosí na břehu Malé laguny.
20
Průzor z luhu k Malé laguně.
21
Malá tůňka v luhu.
22
Bažinatá tůň s žabincem a padlým kmenem.
23
Vnější hraniční znak chráněného území prostě rozeznáme snadno.
24
Průzor pobřežními porosty ma Malou lagunu.
25
V Malé laguně můžeme vidět dosti volního rostlinstva.
26
Pod hladinou jsou vodní rostliny i napadané větvičky.
27
Zabahněná bota na zabahněném břehu laguny.
28
Bahnitý břeh laguny.
29
Vyhlídková plošina na břehu Malé laguny za lužními listy.
30
Vyhlídková plošina na břehu Malé laguny s informační cedulí.
31
Detail vodních porostů.
32
Polodivoký lužní obraz.
33
Turistický rozcestník laguny.
34
Smuteční vrba tu vůbec nevypadá smutně.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 02.02.2020 18:06:13 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Veselíčko (8 km) | Dolní a Prostřední Svrčov (9 km) | U strejčkova lomu (12 km) | Zástudánčí (13 km) | Království (13 km) | Chropyňský rybník (14 km) | Tučapská skalka (16 km) | Rameno Moravy (16 km) | Stonáč (17 km) | Hrdibořické rybníky (18 km) | Tlumačovská tůňka (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!