Chropyňský rybník / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Chropyňský rybník o rozloze 24,09 ha se nachází při jihovýchodním okraji města Chropyně v okrese Kroměříž. Předmět ochrany: Rybník s výskytem kotvice splývavé, a bohatou avifaunou. Udávaná nadmořská výška je od 193 do 194 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.5. 1954 (výnos 1954-05-14-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jde o výborně přístupné území, kde můžeme pobýt i delší dobu, zajít do zámku, obejít rybník, pozorovat racky, jmelí v topolech a dubech, prostě strávit tu hezké chvíle. Rybník je zajisté zámecký, ale chráněné území má jiný název, snad aby bylo možné jej snáze odlišit v rámci celé naší země.


Pohled na Chropyňský rybník, zvaný spíše zámecký rybník od jihovýchodu.
1
Jmelí tu uvidíme na topolech ve velkém.
2
Padlé jmelí pod topolem.
3
Hladina zámeckého rybníka, lehce vánkem zčeřená.
4
Bouda na břehu rybníka u cesty.
5
A teď si vyberte! Zkrášluje to tu tovární komín v Chropyni, nebo ne?.
6
Cesta po jižní straně rybníka.
7
Trs rákosí při břehu se už probouzí k životu.
8
Poměrně vzácný úkaz, smrk na břehu rybníka se táhne šikmo obloukem nad hladinou.
9
Připlavený kus kmene u břehu.
10
Západní břeh rybníka.
11
Chropyňský zámek.
12
Zlatý déšť mezi zámkem a rybníkem.
13
Cesta mezi zámkem a rybníkem.
14
Rackové na rybník prostě patří.
15
Informační cedule na západním břehu rybníka.
16
Nakloněná vrba na západním břehu rybníka.
17
Stavidlo u přivaděče.
18
Mostek přes přivaděč.
19
Rákosový pohled do rybníka je tu takový obvyklý.
20
Jarní život se nezadržitelně probouzí a táhne loňským listím.
21
Rákosu je na severozápadním břehu požehnaně.
22
Pěšina podél severozápadního břehu.
23
Břeh, který přiléhá k městu s cedulí naučné stezky.
24
Chropyňský zámek za vodou.
25
Odraz jarního v hladině rybníka Slunce při jeho břehu.
26
Louka na východním břehu.
27
Došlo tu ke ztrátě na životě...
28
Zeleň již opravdu sílí a jaro se čím dál tím víc projevuje.
29
Cesta podél východního břehu rybníka.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:26:44 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rameno Moravy (3 km) | Stonáč (6 km) | Zástudánčí (7 km) | Malé laguny (14 km) | Tlumačovská tůňka (14 km) | Tučapská skalka (17 km) | Hrdibořické rybníky (18 km) | Budačina (18 km) | Království (18 km) | Záskalí (19 km) | Komínky (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!