Údolí Oslavy a Chvojnice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice o rozloze 2162,73 ha se nachází podél Oslavy od města Náměšť nad Oslavou za soutok s Chvojnicí u obce Senorady a podél Chvojnice od obce Kralice nad Oslavou po soutok s Oslavou, na území okresů Třebíč a Brno-venkov. Předmět ochrany: Ochrana kaňonovitého údolí řek Oslavy a Chvojnice s velkou rozmanitostí krajinného reliéfu. Území je jedinečnou ukázkou původních a posledních zachovaných moravských toků, zajímavých nejen po stránce krajinářské, ale i z hlediska botanického a zoologického. Udávaná nadmořská výška je od 260 do 452 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 11.4. 1974 s platností od 11.4. 1974 (vyhláška 1974-04-11-vyhláška, Okresní národní výbor Třebíč). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 22.5. 1975 (1975-05-22-neověřená kopie, Okresní národní výbor Brno-venkov), 27.9. 1990 s platností od 1.10. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Třebíč), 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-XIX-603-7, Okresní národní výbor Brno-venkov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Jevišovická pahorkatina (IIC7).

Jedná se o kouzelná údolí s nádhernými lesy, v úzkém pásu lužními, po obou březích obou vodních toků. Za zmínku stojí tyto pamětihodnosti coby lidské výtvory: hradiště Skřipina, zřícenina hradu Kraví Hora, zřícenina hradu Lamberk, zřícenina Sedleckého hradu, lovecký zámek Vlčí kopec. Pozoruhodné jsou přírodní výtvory: Kozí hřbety, Kavčice, Pastýřka, Kleštěnec. Samotné území je poměrně rozsáhlé a dá se tu strávit mnoho dní a stále poznávat. V každém případě stojí za návštěvu a to spíše delší.


Oslava v úseku plném kamenů a v údolí.
1
Padlý kmen stromu zpevňuje břeh.
2
Třpytící se hladina Oslavy osvětlené části mezi stínem údolí.
3
Padlý kmen na břehu Oslavy se rychle rozkládá.
4
Oslava zatím neodnesla padlý kmen a živé bukové listy jí dodávají na kráse.
5
Mohutný padlý smrk.
6
Trojice statných buků na břehu Oslavy.
7
Malý luh v jinak spíše příkrém údolí Oslavy.
8
Prosluněná lužní zeleň.
9
Opuštěné tábořiště v místech, kde by asi být nemělo.
10
Čtyři pásy zeleně. 1. netýkavky žláznaté, 2. vrby bílé, 3. buky lesní, 4. smrky ztepilé.
11
Uschlý javor.
12
Oslava je pod Náměští jen málo vodnatá.
13
Netýkavka žláznatá, tak častá v moravských luzích každé velikosti.
14
Oslava za netýkavkami.
15
Pěšina po levém břehu Oslavy mezi netýkavkami.
16
Čtveřice habrů na levém břehu Oslavy.
17
Zklidněný tok Oslavy ani tak nedosahuje příliš nad kolena dospělého člověka.
18
Pahýl po mladém habru pod pravým úhlem k ose řeky Oslavy padlý.
19
Kameny po dlouhém úseku Oslavy jako by pravidelně posázené.
20
Náplav na řece Oslavě.
21
Ulomený habr padl směrem k řece Oslavě.
22
Přirozeně přeříznutá padlá borovice, takto lze po pěšině projít bez přelézání.
23
K Oslavě padá spousta stromů.
24
Buky jsou přirozenými porosty na vysokých březích Oslavy.
25
Klády ksou přeřezané, ale nikdo je neodveze.
26
Lesní cesta s dvojicí borovic.
27
Suchá louka uvnitř lesa.
28
Smrk měl dříve kolem sebe jiné stromy, ale ty byly pokáceny a nyní mu scházejí větší větve.
29
Vedení velmi vysokého napětí 110 kV vede přes chráněné území tak, jako na spoustě jiných míst.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:06:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Žebětín (16 km) | Augšperský potok (18 km) | U Michálka (19 km) | Bosonožský hájek (20 km) | Žebětínský rybník (21 km) | Krnovec (21 km) | Štěpánovský lom (21 km) | Slunná (21 km) | Junácká louka (21 km) | Na skalách (Brno) (22 km) | Pekárna (22 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!