Štěpánovský lom / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Štěpánovský lom o rozloze 1,07 ha se nachází zhruba 2 km na severovýchod od města Mirolav v okrese Znojmo. Předmět ochrany: Suchomilná a teplomilná rostlinná společenstva s řadou vzácných a ohrožených rostlinných druhů i živočišných druhů, zejména kriticky ohroženého kosatce písečného. Udávaná nadmořská výška je od 250 do 282 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.11. 2013 s platností od 1.2. 2014 (nařízení 2013-11-14-24/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se bývalý lom, který postupně obsahuje akát. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kosatec písečný, česnek hranatý, černucha rolní, kozinec vičencový, křivatec český, křivatec rolní, křivatec nizoučký, pryskyřník ilyrský, smil písečný, vousatka prstnatá. Z živočišných druhů jsou uváděni: kudlanka nábožná, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, modrásek rozchodníkový, ještěrka obecná, ťuhýk obecný. Místo je to jistě ne zcela pozitivní, ač některé pohledy jistě za to stojí. Pro případné nocležníky doporučení raději jen jednou. Pro běžné turisty snad stojí za to, pohlédnout vylámaným skalám na zub.


fotka-01
1
fotka-02
2
fotka-03
3
fotka-04
4
fotka-05
5
fotka-06
6
fotka-07
7
fotka-08
8
fotka-09
9
fotka-10
10
fotka-11
11
fotka-12
12
fotka-13
13
fotka-14
14
fotka-15
15
fotka-16
16
fotka-17
17
fotka-18
18
fotka-19
19
fotka-20
20
fotka-21
21
fotka-22
22
fotka-23
23
fotka-24
24
fotka-25
25
fotka-26
26
fotka-27
27
fotka-28
28
fotka-29
29
fotka-30
30
fotka-31
31
fotka-32
32
fotka-33
33
fotka-34
34
fotka-35
35
fotka-36
36
fotka-37
37
fotka-38
38
fotka-39
39
fotka-40
40
fotka-41
41
fotka-42
42
fotka-43
43
fotka-44
44
fotka-45
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 10.12.2020 17:07:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Miroslavské kopce (3 km) | U Michálka (4 km) | Žebětín (16 km) | Plačkův les a říčka Šatava (19 km) | Betlém (20 km) | Dolní mušovský luh (20 km) | Údolí Oslavy a Chvojnice (21 km) | Bezourek (22 km) | Přísnotický les (22 km) | Knížecí les (23 km) | Pouzdřanská step - Kolby (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!