Žebětín / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Žebětín o rozloze 1,50 ha se nachází na návrší východně od obce Moravské Bránice v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Teplomilná stepní a lesostepní společenstva s dominantním porostem úzkolistých suchých trávníků s výskytem četných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména evropsky významného druhu koniklece velkokvětého. Udávaná nadmořská výška je od 265 do 287 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.7. 2012 s platností od 1.11. 2012 (nařízení 2012-07-30-14/2012, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2), Lipovská vrchovina (IID2B).

Jedná se o nevýrazný kopec se stráněmi a křovím, místy i stromy. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, koniklec luční, smil písečný, lomikámen cibulkatý, dřín obecný, sněženka předjarní, hvězdnice chlumní. Z živočišných druhů jsou uváděni: zlatohlávek huňatý, kudlanka nábožná, otakárek fenyklový, otakárek ovocný. Je odtud hezký výhled, kvůli kterému stojí za to sem vylézt, ale turistické atrakce bychom tu pohledali.


Dosti podivně zlomená třešeň.
1
Travnatá stráň.
2
Žebětín zespoda.
3
Mechy a lišejníky obrůstají přízemní balvan.
4
Uschlý bukový list na mechem porostlém balvanu.
5
Informační cedule k chráněnému území Žebětín.
6
Moravské Bránice pohledem ze Žebětína.
7
Kdepak balvan, nýbrž utopený starý betonový obrubník.
8
Trnkový keř na vrcholu.
9
Kaz šípkového keře.
10
Křoví pod vrcholem Žebětína.
11
Trigonometrický bod s identifikační tyčí na Žebětíně.
12
Vlastní trigonometrický bod na Žebětíně.
13
Šípkový keř je v nevalné kondici.
14
Západní výhled ze Žebětína.
15
Asi tu bývala hromada štěrku.
16
Vyrovnaná kůra na štěrku, jak přirozené...
17
Sluneční světlo se navalilo na spodek mraků.
18
Cesta kolem vrcholu Žebětína.
19
Třešňová sopuška.
20
Úřední cedule na vidlicovém rozcestí.
21
Topol hostí společný hraniční znak chráněného území.
22
Pohled do koruny topolu.
23
Plastový mezník s dobou životnosti omezenou.
24
Vnitřní hraniční znak na habru.
25
Úzká cesta křovím obklopená.
26
Zlomená třešeň z druhé strany.
27
Cesta jakoby odnikud nikam.
28
Úřední cedule na pokraji křoví.
29
Průsek na Žebětíně.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 18:47:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bezourek (8 km) | U Michálka (13 km) | Bosonožský hájek (13 km) | Augšperský potok (13 km) | Kamenný vrch (14 km) | Údolí Kohoutovického potoka (15 km) | Červený kopec (15 km) | Žebětínský rybník (15 km) | Pekárna (15 km) | Přísnotický les (15 km) | Velké Družďavy (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!