Vysoké lávky / Zajímavá území


mapabod

Zajímavé území Vysoké lávky o rozloze 21,89 ha se nachází zhruba 2 km na sever od obce Prášily, v nitru NP Šumava v okrese Klatovy. Udávaná nadmořská výška je od 820 do 846 m n.m.

Jedná se o převážně lesní území kolem Prášilského potoka. Dochází zde k přirozenému vývoji porostů, tedy jak dřevo roste, tak i padá, což vytváří nádherné scenérie, které bývají ovšem dosti vzdálené civilizací rozmazlenému člověku. Z dřevin tu rostou převážně smrky, borovice a břízy. Je tu velice krásně.


Severní hranice chráněného území Vysoké lávky. Informační cedule se zdá býti utopena uprostřed horské louky. Vlevo silnice na Prášily.
1
Rozhraní smíšeného lesa a louky.
2
Sytá zeleň mladého jehličí.
3
Tlející kmen smrku.
4
Zaječí bobky svědčí o tom, že je tu živo.
5
Převelice zajímavě zlomená tlející bříza nad mladým borůvčím.
6
Polomy ve smíšeném lese tu tvoří zejména smrky.
7
Smrkový dvojčecí vývrat zespoda obrůstá mechem.
8
Rozložité smrkové kořání ve formě vývratu.
9
Mladé borůvčí s minimem nasazených borůvek.
10
Kmeny polomových smrků se pomalu rozpadají.
11
Obnažené kořeny smrkových vývratů.
12
Stále stojící tlející mladé břízy.
13
Brusinčí nesměle vykukuje z pod tlející větve.
14
Pod dvojitým smrkovým vývratem vznikl jakýsi lesní mikroregion.
15
Kus tlejícího smrkového kmene.
16
Torzo po smrku, který nebyl vyvrácen, nýbrž ulomen, obrůstá choroši a lišejníky.
17
Vichřicí uražená špice smrku se pomalu rozpadá.
18
Choroš se začal rozvíjet až po pádu smrkového kmene.
19
Pozůstatek smrkové kůry lehce spočinul v měkkém mechu.
20
Zjara do smíšeného lesa proniká ještě dost světla, což rostoucí listy budou omezovat.
21
Stále stojící uschlý statný smrk.
22
Statná borovice mezi živými mrtvými stromovými soudruhy různých druhů.
23
Pocitově se jedná o pozůstatek lesní cesty.
24
Prosvětlený kousek smrkového lesa.
25
Padlé kmeny vytváří bezpočet různých scenérií.
26
Osamělý kámen se zdá být ohlazen vodním proudem.
27
Terénní zlom na slunečním svitu.
28
Malý lesní potůček.
29
Jazykem 19. století bychom řekli, že tu vedle jsou smrkové živí i mrtví.
30
Usychající borovice ještě ve své špičce bojuje.
31
Malý potůček se vlévá do tůňky.
32
Smrkové kořeny bývají nezaměnitelné.
33
Smrky padlé v jedné linii.
34
Uražený kus smrkového kmene.
35
Smrkový vývrat v Prášilském potoce.
36
Tolik přirozených lávek pohromadě se jen tak nevidí.
37
Prášilský potok omílá svými vodami zetlelý kmen.
38
Březová náplavka v Prášilském potoce.
39
Přirozený oblouk Prášilského potoka.
40
Levý břeh Prášilského potoka je tu napravo a je vyšší, kdežto pravý břeh tvoří malou kosu.
41
Meandr Prášilského potoka.
42
Soutok Prášilského potoka (vlevo) s malým lesním potůčkem neznámého jména.
43
Nánosy písku a širší koryto tvoří lesní potůček neznámého jména opticky větším.
44
Sytě zelená pobřežní louka obklopená z druhé strany smíšeným lesem.
45
Březový pahýl vévodí nad upadlým zbytkem kmene.
46
Hezká pobřežní lesní zeleň.
47
Luční hromádky bez ladu a skladu.
48
Za březovým pásem je vidět silnici od Prášil.
49
Prášilský potok pod silnicí na Prášily.
50
Prášilský potok nad silničním mostem přijímá zprava krátký přítok.
51
Silniční most přes Prášilský potok.
52
Chráněné území se nachází nalevo od silnice.
53
Most cyklostezky přes Prášilský potok.
54
Horská louka na pravém břehu Prášilského potoka.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 19.02.2022 09:26:51 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území V mokřinách (do 1 km) | Frauenthal B (2 km) | Paseky (2 km) | Prameniště (2 km) | Nad přejemi (3 km) | Velký Bor (4 km) | Novohůrecké slatě (5 km) | Kříženecké mokřady (6 km) | Zhůřský lom (6 km) | Prášilské jezero (6 km) | Poustka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!