Frauenthal B / Zajímavá území


mapabod

Zajímavé území Frauenthal B o rozloze 22,90 ha se nachází zhruba 4 km na sever od obce Prášily a 6 km na jihozápad od města Hartmanice, v nitru NP Šumava v okrese Klatovy. Udávaná nadmořská výška je od 798 do 831 m n.m.

Jedná se o malou oblast, kde dříve stávala vesnice Frauenthal, resp. jedna její část. Pokud nás budou zajímat přírodní krásy, tak jich tu spatříme požehnaně, mnohdy doslova se zavřenýma očima. Genius loci tu působí i uprostřed bílého dne. Slatinná barva říčky Křemelné, smrky i borovice bez kůrovce i s ním, borůvčí i zpěv ptáků a bezmíra dalších vjemů nás tu zcela pohltí.


Závora do Frauenthalu, což zní divně, leč vesnice už tu není a jde tu zabránění vjezdu neoprávněných vozidel.
1
Jižní cíp vnitřního chráněného území Frauenthal B.
2
Nádherná horská louka u Frauenthalu.
3
Dvojice zdravých bříz.
4
Silnější ze smrkových dvojčat bylo ulomeno, možná větrem, možná tíhou sněhu, nebo také obojím.
5
Smrková vylomenina.
6
Smrk leží na louce spíše krátce, podle sytosti jehličí by se tak dalo předpokládat.
7
Cesta ven z Frauenthalu.
8
Vlevo vlastní chráněné území Frauenthal B, vpravo je „jen“ Šumava.
9
Polom ze smrku byl kdysi zkrácen, aby bylo možné projet po lesní cestě.
10
Ulomený vršek smrku tu nějaký rok leží.
11
Šikmý odvodňovací žlábek ve zpevněné lesní cestě.
12
Mladé smrky u lesní cesty.
13
Nahodilost umístění smrků by mohla znamenat jejich přirozenou obnovu, ale tu zase popírá louka se stopami po sečení.
14
Vrbový trs s jasnými stopami po velké vodě.
15
Úřední cedule před lesem říká, že máme vstupovat jen po vyznačených cestách, leč informace o tom, co je tak chráněné, ta tu schází.
16
Lesní cesta vede k hezké lavičce.
17
Klesající lesní cesta s příkopy napovídá o svém důkladném vybudování.
18
Křemelná v temné slatinné barvě.
19
Svěží listy vrby na levém břehu Křemelné.
20
Křemelná je tu něžně regulovaná, však není divu, na opačném břehu stával Frauenthal.
21
Sytě žluté květy blatouch na břehu Křemelné.
22
Tak nějak by mohlo vypadat hřiště po bobřích závodech.
23
Hranice vnitřního chráněného území je v jistých rozestupech lemována úředními cedulemi.
24
Některé smrky kůrovcovou kalamitu neustály, jiné ano.
25
Mrtvý smrk, co se neubránil kůrovci.
26
Malý ostrůvek s brusinčím.
27
Kůra již z větší části odpadla, rozklad smrku pokračuje.
28
Zajímavý brusinkový ostrůvek.
29
Lišejníky na mechu, to je zajímavý pohled.
30
Nedávno spadnutá malá borovice.
31
Za úřední cedulí.
32
Mech se dole drží, ale přes léto jej nejspíše přeroste tráva.
33
Vzpomínková tabulka na Frauenthal, který ležel na opačném břehu Křemelné.
34
Frauenthal (790m) OBEC ZALOŽENA 1723. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKLÁRNY NA ŠUMAVĚ, BRUSÍRNA, LEŠTÍRNA TABULOVÉHO SKLA, POČET OBYVATEL V r 1890 – 416. OBEC ZANIKLA V ROCE 1951..
35
Naučná dvojjazyčná tabule ve formě knihy připomíná kdysi významnou obec Frauenthal.
36
Za Křemelnou stával Frauenthal.
37
Odvodňovací příkop toho času plný vody.
38
Za dob Frauenthalu tato cesta jistě vypadala jinak.
39
Jak asi bylo rodákovi z Frauenthalu, když se po divokých poválečných událostech podíval se značným časovým odstupem na místo, kde stávala jeho rodná ves?
40
Z celého Frauenthalu je asi nejznatelnější stavební pozůstatek zbytek základů mostu přes Křemelnou.
41
Ladný pravotočivý oblouk Křemelné, jako by stále obtékal Frauenthal. Kde že jen ty časy jsou...
42
Před smrkovým lesem je odvodňovací struha a ta, zdá se, vodu spíše zadržuje, o čemž svědčí lužní pás kolem ní.
43
Olše ve vrcholné kondici.
44
Šumavská bobří romantika na levém břehu Křemelné oproti bývalému Frauenthalu.
45
Lesní cesta po severovýchodní hranici chráněného území.
46
Brusinkový ostrůvek.
47
Mladé borůvčí s mladými borůvkami.
48
Borůvčí a brusinčí tu žije spolu.
49
Smrky kdysi padly nejspíše spolu a jistě tak, aby vytvořily jakési dřevěné koleje.
50
Křížící se padlé smrky.
51
Divočáci po sobě zanechávají rozryto.
52
Smrkový vývrat již začal ustupovat.
53
Vyvrácený smrk již notně obrostl mechem.
54
Smrk ulomený asi 2 metry nad zemí.
55
Vnější hraniční znak chráněného území.
56
Zpola vyvrácený žijící smrk.
57
Lesní palouček, který bývá vlhký.
58
Lesní odbočka u Frauenthalu.
59
Bytelný dřevěný mostek přes levobřežní přítok Křemelné.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 05.02.2022 15:17:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Paseky (do 2 km) | V mokřinách (2 km) | Vysoké lávky (2 km) | Prameniště (3 km) | Nad přejemi (3 km) | Kříženecké mokřady (4 km) | Poustka (4 km) | Novohůrecké slatě (5 km) | Hamižná (5 km) | Žežulka (5 km) | Zhůřský lom (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!