Přísnotický les / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Přísnotický les o rozloze 10,76 ha se nachází v nitru čtyřúhelníku tvořeném obcemi Nosislav, Velké Němčice, Vranovice a Přísnotice, jinaké též jižně od města Židlochovice, v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Čolek velký a jeho biotop, který představují jednak revitalizované tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa, zvaného Přísnotický les. Udávaná nadmořská výška je od 177 do 178 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.3. 2012 s platností od 29.6. 2012 (nařízení 2012-03-22-7/2012, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o lužní les, jehož část tu je vyňata k úřední ochraně. Najdeme tu zejména typicky lužní dřeviny, jakými jsou olše, topoly, jasany, habry a občas i jiné, třeba dub, buk a borovice. Jedná se o lužní les, jehož část tu je vyňata k úřední ochraně. Najdeme tu zejména typicky lužní dřeviny, jakými jsou olše, topoly, jasany, habry a občas i jiné, třeba dub, buk a borovice. Nedaleko protéká řeka Svratka. Přístup sem je velice solidní, vzdálenost do Přísnotic minimální, prostě místo k lužním vycházkám jako stvořené v každém ročním období.


Úřední cedule v přítmí lužního lesa za plného slunečního svitu.
1
Lužní křižovatka.
2
Cedule k bažantnici Knížecí les.
3
Jasan lehce vyčnívá.
4
Zpevněná cesta luhem.
5
Proděravělý lopuchový list.
6
Vnější hranice chráněného území označená na mladém jasanu.
7
Odkvetlý pampeliškový květ, na vítr čekající, aby se mohla roznést semena do širého okolí.
8
Plotem ohraničená školka u lužní cesty.
9
Oblouk lužní cesty.
10
Osamělý kůl v lužním lese nesl dříve úřední ceduli.
11
Stín lužního lesa je v horkém dni nanejvýš žádoucí.
12
Jeden z pravoúhlých oblouků lužní cesty v Přísnotickém lese.
13
V Přísnotickém lese.
14
Mladý list maliníku.
15
Sluneční ostrůvek v jinak temném lužním lese.
16
Mechem obrostlý pařez se pomalu začíná ztrácet.
17
Sluncem prozářené jasanové listy.
18
Štíhlý lužní jasan.
19
V pokročilém jaru je v lužním lese vždycky co k obdivování.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:02:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Knížecí les (do 2 km) | Nosislavská zátočina (2 km) | Pouzdřanská step - Kolby (7 km) | Plačkův les a říčka Šatava (8 km) | Bezourek (11 km) | Dolní mušovský luh (11 km) | Velké Družďavy (12 km) | Betlém (12 km) | Žebětín (15 km) | Holásecká jezera (16 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!