Kalvárie / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kalvárie o rozloze 9,58 ha se nachází na pravém břehu řeky Labe, zhruba 1,5 km na severozápad od obce Velké Žernoseky, jinak též mezi městy Litoměřice a Ústí nad Labem okrese Litoměřice. Předmět ochrany: Nejhodnotnější část pravobřežního labského masivu České brány se všemi geologickými a geomorfologickými fenomény v prvohorních vyvřelinách obnažených erozních činností Labe, dále ochrana významných xerotermních rostlinných i živočišných společenstev se zastoupením řady zvláště chráněných druhů, jakož i ochrana biologických procesů a funkcí biocentra regionálního významu. Udávaná nadmořská výška je od 160 do 245 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 24.5. 1993 s platností od 14.6. 1993 (vyhláška 1993-05-24-2/93, Správa CHKO České středohoří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Labské středohoří (4b), geomorfologická jednotka: České středohoří (IIIC2).

Jedná se o hezký a prudký ostroh nad Labem, odkud je vidět řeka jako na dlani. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kozinec bezlodyžný, kozinec rakouský, kosatec bezlistý, kavyl Ivanův, koulenka vyšší, česnek tuhý, koniklec luční český, divizna brunátná, zlatovlásek obecný, tatice skalní. Z živočišných druhů je uváděna zejména ještěrka zelená. Tři kříže na vrcholku nás nenechávají na pochybách, proč onen symbolický název tohoto místa. Přístup nahoru je jen pěšky, ale je tu moc hezky a stojí za to, abychom vážili kroky až sem a to nejen pro krásný výhled na okolní vrcholy Českého středohoří, např. Radobýl, Lovoš, či Milešovku. Vidět odtud je rovněž hora Říp.


Úřední a informační cedule pod vrcholem Kalvárie.
1
Lesní cesta pod Kalvárií.
2
Pěšina na vrchol Kalvárie.
3
Bujné porosty pod vrcholem Kalvárie.
4
Nádherný pohled na klikatící se řeku Labe pod vrcholem Kalvárie směrem na jih, bližší kopec je Radobýl, vzdálenější kopec je Říp a město na levém břehu Labe, to jsou Lovosice.
5
Tři kříže, tak ty nejlépe charakterizují vrch zvaný Kalvárie na pravém břehu řeky Labe.
6
Slunce klesá za srpnového včera za levý kříž na Kalvárii, kopce v pozadí jsou Lovoš a Milešovka.
7
Slunce zachází za Lovoš mezi kříži Kalvárie.
8
Slunce klesá za srpnového včera za pravý kříž na Kalvárii, na takové okamžiky se nedá zapomenout.
9
Tři kříže Kalvárie za malými křovisky.
10
Pohled na jih dolů z vrcholu Kalvárie, vrchol vlevo je Malá Vendula, vzadu pak Radobýl, pod ním obec Velké Žernoseky a pod námi řeka Labe.
11
Pamětní nápis na Kalvárii: PORTA BOHEMICA, TŘI KŘÍŽE, OBNOVENO L.P. 2009 ZA PODPORY NADŠENCŮ LIBOCHOVAN, OB. ÚŘADŮ LIBOCHOVANY, VEL. ŽERNOSEKY.
12
Osamělý plochý kámen jakoby patřil na vřesoviště na vrcholu Kalvárie.
13
Strmý pohled dolů přes vřesoviště na Kalvárii.
14
Řeka Labe pod Kalvárií, vidíme také železniční trať na trase Litoměřice – Ústí nad Labem.
15
Mechem a lišejníkem porostlý kámen na vrcholu Kalvárie je přes všechny pochybnosti přirozeně ulomený.
16
Lavičky na vrcholu Kalvárie vybízejí k odpočinku.
17
Tři kříže na Kalvárii a u nich lavičky, podívat se můžeme na Lovoš a Milešovku.
18
Vinohrady patřící k naší nejsevernější vinařské oblasti Velké Žernoseky mohou nést jen bílé odrůdy, ale víno je z nich výtečné.
19
Terasovité vinohrady na svahu Malé Venduly.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:39:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Lovoš (3 km) | Radobýl (4 km) | Vrkoč (9 km) | Malhostický rybník (11 km) | Rač (12 km) | Vrabinec (21 km) | Nebočadský luh (22 km) | Raná (26 km) | Vehlovické opuky (34 km) | Úpor (39 km) | Kelské louky (40 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!