Krkanka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Krkanka o rozloze 104,93 ha se nachází necelé 2 km severně od města Nasavrky v okrese Chrudim. Leží na území CHKO Železné hory. Předmět ochrany: Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů (mrazové sruby, kamenná moře, sutě, balvanitá řečiště, vodopád na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm výra velkého. Udávaná nadmořská výška je od 346 do 456 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-45, Okresní národní výbor Chrudim). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Sečská vrchovina (69b), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3).

Jedná se o náročně dostupné území, které tvoří kaňon řeky Chrudimky a jejích přítoků. Jen do osady zvané Peklo lze dojet i autem. Informační cedule uvádějí výskyt těchto rostlinných druhů: smrk lesní, borovice lesní, jedle bělokorá, lilie zlatohlavá, pryšec mandloňový. Z živočišných druhů jsou uváděni: výr velký, datel černý, holub doupňák, lejsek malý, skorec vodní, ledňáček říční a vranka obecná. Toto území je jako stvořené pro dobrodruhy, pro které se dá doporučit pěší projití od přehrady Křižanovice až po Peklo. Koho by napadlo vzít si na tuto trasu kolo, ten peklo zažije... Odměnou za nedostupnost území pak jsou překrásný kaňon řeky, skalní suťová pole, peřeje divoké i klidné, či malé vodopády. Je to tu jedním slovem okouzlující. V místě je zvlášť silný genius loci. Místo rozhodně stojí za navštívení.


Úřední cedule pod hrází přehrady Křižanovice.
1
Mladými buky porostlý kamenný svah a za listy prosvítá Slunce.
2
Voda v Chrudimce si nachází cestu mezi kameny, třeba s příslovečnými klacky pod nohama.
3
Slunce za mladým bukovým listím.
4
Od mechu nazelenalé kameny na pravém břehu Chrudimky.
5
Řeka Chrudimka je v chráněném území Krkanka nádherná a jeví s jako nespoutaná, přestože to tu je vlastně mezi přehradou Křižanovice a její vyrovnávací nádrží.
6
Osu nádherného údolí tvoří řeka Chrudimka.
7
Lesní cesta podél Chrudimky, tedy zrovna poněkud výše nad ní.
8
Chrudimka je prostě okouzlující řeka.
9
Malá skalní průrva.
10
Ohnuté stromy nad cestou necestou po pravém břehu Chrudimky v Krkance.
11
Suťové pole na levém břehu Chrudimky v chráněném území Krkanka.
12
Ozdoba obydlí lovce, či možná sběrače.
13
Pod padlým bukovým kmenem si našly svůj domov houby.
14
Pravý břeh Chrudimky, to je buky porostlý vysoký sráz.
15
Cesta bukovým lesem.
16
Slunce proniklo do bukového lesa.
17
Pohled po kmeni velkého modřínu.
18
Debrný potok přitéká od jihu, zhruba od Nasavrk.
19
Tůně v Debrném potoce.
20
Je vidět, že Debrný potok mívá někdy průtok mnohokrát vyšší a ten pak utváří vlastní koryto.
21
Po kamenech klidně poskakující voda Debrného potoka.
22
Turistický rozcestník Peklo, jedno z prvních trampských tábořišť v širokém okolí.
23
Mostek přes Debrný potok.
24
Debrný potok těsně nad vtokem do Chrudimky.
25
Řeka Chrudimka přijímá zprava Debrný potok v osadě Peklo.
26
Zklidněný tok řeky Chrudimka ve východní části chráněného území.
27
Most přes řeku Chrudimku v osadě Peklo tvoří východní hranici chráněného území Krkanka.
28
Lesní pěšina vlastně tvoří hranici mezi dvěma chráněnými územími, nalevo Krkanka, napravo Strádovské peklo.
29
Jasná zeleň jarního bukového listí ve slunečních paprscích poněkud mate, ale kořen, který je překryt je smrkový.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:46:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kaštanka (do 2 km) | Strádovské Peklo (2 km) | Hrobka (4 km) | Vápenice (5 km) | Farář (6 km) | Na skalách (6 km) | Zadní rybník (9 km) | Oheb (10 km) | Ptačí ostrovy (11 km) | Les na dolíku (12 km) | Habrov (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!