Bedřichovka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bedřichovka o rozloze 10,76 ha se nachází při česko-polské hranici, podél potoka, pravobřežního přítoku Divoké Orlice mezi osadou Bedřichovka a polskou obcí Lasówka, vlastní území je v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Zachovat polokulturní částečně podmáčené louky, který byly v 70 letech vyňaty z velkoplošných meliorací jako zachovalá ukázka polokulturní květnaté horské louky. V rezervaci byly zjištěny tyto chráněné a ohrožené druhy: prstnatec májový, prvosenka vyšší, úpolín evropský, kozlík dvoudomý, růže alpská, bledule jarní. Zoologicky je rezervace zajímavá výskytem 67 druhů ptáků: např.: krahujec obecný, jestřáb lesní, čáp černý, moták pilich, hýl rudý, chřástal polní. Ze savců se vyskytuje silně ohrožený rejsek horský, z obojživelníků čolek horský a obecný, skokan hnědý a ostronosý, ropucha obecná, z plazů užovka obojková a zmije obecná. Udávaná nadmořská výška je od 692 do 725 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.7. 1982 (1982-07-01-usnesení, Okresní národní výbor Rychnov nad Kněžnou). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 18.3. 2001 s platností od 1.11. 2001 (vyhláška 2001-03-18-1/2001, Správa CHKO Orlické hory), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se o horskou lužní louku, dílem podmáčenou, s osamělými stromy uprostřed. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: blatouch bahenní, kýchavice lobelova, prvosenka vyšší, bledule jarní, zvonek širokolistý, pcháč různolistý, starček potoční. Z živočišných druhů jsou uváděni modrásek bahenní a tesařík pižmový. Normálně na ni asi nevstoupíme, prostě proto, že se jeví tak obyčejně, že to jen tak někoho ani nenapadne. Ovšem pozastavit se tu a dát přemýšlet hlavě o nadčasových věcech, to se zde zcela přísluší a místo k tomu se zdá být velice vhodné.


Asfaltová silnice podél chráněného území ve směru na Trčkov.
1
Úřední a informační cedule na louce se týká chráněného území Bedřichovka.
2
Mladý lopuchový list postupně stíní menší rostliny kolem.
3
Potok s minimálním množstvím vody podél cesty u chráněného území Bedřichovka.
4
Louka mezi olšemi.
5
Pohled do koruny středního habru, zde osamoceného.
6
Různé stromy se v různou dobu zelenají, kaštan je dříve, habr o něco později.
7
Luční kvítí na louce Bedřichovka.
8
Voňavé květy na louce.
9
Různé luční kvítí na Bedřichovce.
10
Potok se umí rozlítit, jak napovídá erozí obroušený břeh.
11
Olše a vrby na břehu potoka, Bedřichovka.
12
Polámané větve v malém luhu kolem potoka.
13
Dub zimní se na konci května teprve začíná zelenat, nadmořská výška tu hraje významnou roli.
14
Lopuchy na louce u potoka získávají nadvládu.
15
Nádherně rozkvetlý kaštan uprostřed louky, Bedřichovka.
16
Kolem stromů přes zelenou louku jsou vidět střechy polské obce Lasówka.
17
Informační cedule k chráněnému území Bedřichovka mezi silnicí a loukou.
18
Spojení ochrany přírody a života s elektrickou energií bývá někdy až úsměvné.
19
Vedení nízkého napětí podél silnice u chráněného území Bedřichovka.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:05:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Trčkovská louka (do 2 km) | Trčkov (2 km) | Velká louka (2 km) | Hraniční louka (3 km) | Jelení lázeň (3 km) | Kačenčina zahrádka (6 km) | Bukačka (6 km) | Sedloňovský vrch (7 km) | Kačerov (8 km) | Pod Vrchmezím (9 km) | Hořečky (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!