Bukačka / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Bukačka o rozloze 49,47 ha se nachází na samé česko - polské hranici v Orlických horách severozápadně od vrcholu Šerlich směrem k vrcholu Vrchmezí v okrese Rychnov nad Kněžnou.. Předmět ochrany: Smíšený bukosmrkový pralesovitý porost s velmi bohatou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 910 do 1025 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.5. 1954 (výnos 1954-05-05-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se o velice hezké lesní horské území na hřebeni Orlických hor s romantickými zákoutími. Informační cedule udává výskyt těchto rostlinných druhů: tučnice obecná, dále pak bohaté porosty orchidejí. Les je zde převážně smrkový s hojnějším výskytem buků. Místo je to velice krásné a zajisté stojí za návštěvu, vždyť je v jednom z nejexponovanějších úseků Orlických hor.


Lesní cesta výše v Orlických horách, kde už smrky jsou nižší.
1
Úřední a informační cedule na pasece u cesty.
2
Sluníčko se dere pod větvemi svými paprsky do nitra lesa.
3
Podběl u cesty.
4
Samostatný ostrůvek borůvčí.
5
Pás borůvčí na pasece jako by ani nebyl přirozený.
6
Zesilující jarní Slunce se prodírá mezi mladými bukovými listy.
7
Slunce ráno posupně osvětluje paseku s borůvčím.
8
Mladý smrk se zdvojeným kmenem, takové děti smrkových siamských dvojčat.
9
Lišejníky obrůstající pařez postupně ustupuje a ustupuje, až ustoupí zcela.
10
Lehce prohnutý kmen smrku, podle koruny je poznat, že dříve bylo kolem plno sourozenců.
11
Romantické rozhraní smrkového lesa a paseky, porostlé borůvčím.
12
Pohled z paseky k lesu, který ještě nebyl prosvětlený jarním Sluncem.
13
Lesní cesta přes Bukačku.
14
Pozůstatky po stavbě dřevěného plotu.
15
Kůry téměř zbavená souška smrku mezi živými sourozenci.
16
Choroš se usadil na již mrtvém kmeni smrku.
17
Kusy kůry z mrtvého kmene smrku, na zem shozené.
18
Drátěný plot se dřevěnými kůly má chránit především mladší stromy před likvidačním okusem zvěří.
19
Schůdky do obory u lesní cesty.
20
Částečně osazená paseka s mrtvými pahýly smrků a hojným borůvčím.
21
Mrtvý pahýl smrku na pasece. Původní strom přišel k újmě nejspíše při vichřici.
22
Slunce za kmenem štíhlého smrku.
23
Pilou pořezaný opuštěný kmen buku se pomalu ztrácí v lesní trávě.
24
Uříznutý bajonetový vrcholek smrku.
25
Borůvčí hranic nezná, ale lidem je třeba naznačit, že za cedulí je jiný stát.
26
Hraniční mezník Česká republika - Polsko.
27
Hraniční mezník Polsko – Česká republika.
28
Pěšina po česko – polské hranici.
29
Smrk se jménem Eva, či co by vlastně taková značka mohla znamenat.
30
Rozhraní bukového a smrkového porostu s podrostem borůvčí.
31
Střídavá zeleň Orlických hor.
32
Pohled od Bukačky na střechy polského lyžařského střediska Zieleniec.
33
Trouchnivějící větrem uražený smrk.
34
Uražená špička smrku obrůstá lišejníky.
35
Pod bukovými větvemi.
36
Koruna mrtvého smrku se stále silnými větvemi.
37
Chráněné rostliny na chráněném místě uvnitř chráněného území.
38
Osamělý smrk na horské louce.
39
Informační cedule v polštině k CHKO Orlické hory.
40
Některé rostliny mají duši tak zřetelně znatelnou, že snad i zavilý ateista to musí pociťovat.
41
Mnohakmenný jeřáb.
42
Horská louka v Orlických horách.
43
Poněkud skrytá cesta za pásem borůvčí.
44
Slunce si někdy hledá cíl, jindy zase svítí na všechny.
45
Lesní cesta uvnitř chráněného území.
46
Mrtvý rejsek na lesní cestě.
47
Rozvíjející se kapradí.
48
Pravoúhle zalomené stromy na břehu malého potoka.
49
Maliník se má čile k světu.
50
Informační cedule k chráněnému území Bukačka.
51
Turistický rozcestník Bukačka (přír. rez).
52
Koryto vysychajícího potůčku mezi stromy.
53
Sluneční flek v lesním křoví.
54
Znatelné korty občasného vodního tuku v horském lese.
55
Průchod z louky do lesa.
56
Koryto vysychajícího potoka, kde břehy jou zpevněné bukovými kořeny.
57
Nedávno povalený kmen buku, jak napovídá choroš, který se počal vyvíjet na stojícím kmeni.
58
Kdo je živý a kdo mrtvý to se zblízka pozná obtížně, ovšem choroš napoví.
59
Horská paseka ve svahu.
60
Lesní cesta na východním okraji Bukačky.
61
Menší pahýl mezi většími smrky.
62
Slunce místy proniká do smrkového lesa.
63
Sluneční ostrůvek v borůvčí mezi padlými i živými stromy.
64
Osvětlený pahýl po uraženém smrku.
65
Uražená horní třetina smrku se stala padlým dřevem.
66
Lesní rozcestí u Bukačky.
67
Turistická značka na smrku u cesty přes Bukačku.
68
Vnější hranice chráněného území, označená obvyklým způsobem červenou dvojitou čarou na stromu.
69
Pampelišky dokáží přežít i výše v horách.
70
Výstupní stanice lyžařského vleku na polské straně k obci Zieleniec.
71
Moderní výstupní stanice lyžařského vleku na polské straně k obci Zieleniec.
72
Polskou pěšinu od té české není běžné rozeznat.
73
Masarykova chata na Šerlichu je v Orlických horách pojem.
74
Pamětní nápis na sloupu s bustou TGM vzpomíná na investora s stavitele Masarykovy chaty.
75
Busta TGM, Tomáš Garique Masaryk.
76
Něco mezi rampou a vyhlídkovým místem u Masarykovy chaty.
77
Služební domeček u Masarykovy chaty.
78
Výstupní točna lyžařského vleku pod Masarykovou chatou.
79
Turistický rozcestník Šerlich u Masarykovy chaty.
80

Počet fotografií: 80 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:05:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Sedloňovský vrch (do 2 km) | Pod Vrchmezím (2 km) | Jelení lázeň (3 km) | Hraniční louka (4 km) | Hořečky (4 km) | Trčkov (4 km) | Velká louka (4 km) | Kačenčina zahrádka (4 km) | Trčkovská louka (5 km) | Bedřichovka (6 km) | Rašelina (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!