Trčkov / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Trčkov o rozloze 67,01 ha se nachází nedaleko osady Trčkov a svojí západní hranicí sousedí se silnicí II/311 ve směru Deštné v Orlických horách - Orlické Záhoří. Je za severním hřbetem Orlických hor. Území je v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Zbytek přirozeného smíšeného porostu dřevin autochtonní provenience v Orlických horách. Udávaná nadmořská výška je od 850 do 920 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.7. 1982 s platností od 1.7. 1982 (1982-07-01-209, Okresní národní výbor Rychnov nad Kněžnou). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jde o horský les s převažujícím smrkem vesměs v severovýchodním svahu a mnoha malými potůčky. Informační cedule uvádí výskyt ptačího druhu kulíšek nejmenší a houby bolinec černohnědý. Vedou tudy cesty a pěšiny a při troše klidu a štěstí před námi přeběhne divá zvěř, či nad hlavou zahouká sova. Je to tu velice hezké a klidné a rozhodně to tu stojí za návštěvu.


Silnice klesá ze Šerlichu na Bedřichovku, chráněné území Trčkov je vlevo.
1
Úřední a informační cedule k chráněnému území Trčkov nahoře u silnice.
2
Zběhovec plazivý, jak jej můžeme vidět v Orlických horách na více místech.
3
Vnější hraniční znak chráněného území Trčkov na smrku, kde je též žlutá turistická značka.
4
Trs lesní trávy momentálně na slunečním ostrůvku.
5
Ze země čnící křemen na slunečním ostrůvku.
6
Sluneční ostrůvek v jinak temném smrkovém lese.
7
Padlá smrková šiška na vzácném slunečním světle v lese.
8
Odumřelé ztrácející se smrkové pařezy.
9
Trčkov to je především smrkový les.
10
Turistický rozcestník Trčkov, národní přírodní rezervace.
11
Úřední a informační cedule k chráněnému území Trčkov dole u cesty.
12
Zpevněná cesta do chráněného území Trčkov.
13
Bílá Orlice je jen malým potůčkem.
14
Zurčící Bílá Orlice.
15
Jeřáb se smrkem jak dvojčata na ostrůvku Bílé Orlice.
16
Brod přes Bílou Orlici.
17
Horská louka v jihovýchodní části chráněného území Trčkov.
18
Postupně zanikající pařez jeřábu v mokřadním systému Bílé Orlice.
19
Stín i sluneční svit na cestě a louce v nitru lesa.
20
Jen dobrou vů§lí držící plot u cesty přes Trčkov.
21
Zpevněná horská cesta z pod bukových listů.
22
Malý ostrůvek v bezejmenném potůčku.
23
Jetel na lesním podloží občas prospívá.
24
Třpyt slunečních paprsků v bahnité tůni na bezejmenném potůčku.
25
Vzdušné kořeny smrku působí téměř strašidelně.
26
Kámen, o kterém lze dlouze přemýšlet a to i jinak, než fiilosoficky.
27
Mladými smrky tvořená brána zalitá slunečními paprsky působí jako brána do jiných dimenzí.
28
Hezký buk v plné síle.
29
Kapradiny u mechu, vše v malém vydání.
30
Zpevněná cesta přes Trčkov.
31
Padlý buk již usychá.
32
Mech a choroše na kmeni mrtvého buku.
33
Bukový pahýl vypadá z jižní strany jakoby živě, ale zdání toto je klamné, o čemž svědčí množství chorošů.
34
Choroše napadly buk dílem ještě, když stál, dílem pak vleže.
35
Vápenec na slunečním ostrůvku v temném lese poněkud svítí.
36
Lesní brod.
37
Horský potok s mnoha vápenci je jistě zásaditý.
38
Úpatí smrků na břehu vápencového potoka.
39
U cesty stávala úřední cedule, ale ke jí je konec...
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:08:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Velká louka (do 1 km) | Trčkovská louka (do 1 km) | Jelení lázeň (do 2 km) | Hraniční louka (do 2 km) | Bedřichovka (2 km) | Kačenčina zahrádka (4 km) | Bukačka (4 km) | Sedloňovský vrch (5 km) | Pod Vrchmezím (6 km) | Hořečky (8 km) | Kačerov (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!