Trčkovská louka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Trčkovská louka o rozloze 10,48 ha se nachází nedaleko osady Trčkov podél pravobřežního potůčku, přítoku Divoké Orlice. Je za severním hřbetem Orlických hor. Území je v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Zachovat podmáčenou louku s vlastními rašelinnými neohraničenými prameništi, bohatou botanicky: arnika, prstnatec Fuchsův a májový, kruštík širolistý, suchopýr úzkolistý; a také zoologicky: jestřáb lesní, čáp černý, hýl rudý, pěnice černohlavá a hnědokřídlá, čolek horský a obecný, skokan hnědý a ostronosý, ropucha obecná, užovka obojková a zmije obecná. Udávaná nadmořská výška je od 730 do 750 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.7. 1982 (1982-07-01-usnesení, Okresní národní výbor Rychnov nad Kněžnou). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 21.2. 2000 s platností od 1.11. 2001 (vyhláška 2000-02-21-2/2000, Správa CHKO Orlické hory), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se o podmáčenou horskou louku v odlehlém území. Informační cedule tu uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: úpolín nejvyšší, suchopýr úzkolistý. Z živočišných druhů jsou pak uváděni vážka ploská, čolek horský. Na romantiku tu narazíme téměř na každém kroku a toto území rozhodně stojí za návštěvu.


Úřední a informační cedule u zpevněné lesní cesty.
1
Plastový mezník je sice na začátku hezky vidět, ale jeho životnost je prachbídná.
2
Jasan u potoka.
3
Menší zběhovec.
4
Malý mokřad u lesa.
5
Malý potok posiluje Bílou Orlici, tedy potok jen o málo větší.
6
Zurčící Bílá Orlice.
7
Horská niva Bílé Orlice.
8
Stromy bojují o život, jen k tomu mají jiné prostředky, než živočichové.
9
Listy jeřábu se prozrazují svým zoubkováním.
10
Do pětice jasanů zasahují bukové větve.
11
Kmeny padlé v potoce.
12
Sytě zelená niva Bílé Orlice.
13
Pravobřežní niva Bílé Orlice.
14
Zpola uschlý trs rákosí.
15
Trs odkvetlých horských květin.
16
Mladý javor začíná žít.
17
Bohyšky na Trčkovské louce.
18
Jestřábníky na Trčkovské louce.
19
Prstnatec májový na Trčkovské louce.
20
Horská louka s nápadnými bohyškami.
21
Kapradiny na smrkovém podloží.
22
Mladý buk na slunečním ostrůvku.
23
Rozhraní suché a vlhké půdy.
24
podemleté kořeny smrku.
25
Bílá Orlice spěje do Divoké Orlice.
26
Trčkovská louka ve stínu mraku.
27
Hra Slunce s mrakem na Orlickými horami.
28
Úřední a informační cedule v jihozápadní, čili horní části chráněného území Trčkovská louka.
29
Jihozápadní hranici chráněného území Trčkovská louka tvoří asfaltová silnice.
30
Trčkovská louka v celé své luční kráse nedlouho po posekání.
31
Informační cedule k chráněnému území Trčkovská louka.
32
Statná borovice.
33
Banket asfaltové silnice na hranici chráněného území.
34
Nádherná mokřadní tůně, kde lze čekat různé obojživelníky.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:09:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Trčkov (do 1 km) | Velká louka (do 2 km) | Bedřichovka (do 2 km) | Hraniční louka (do 2 km) | Jelení lázeň (2 km) | Kačenčina zahrádka (5 km) | Bukačka (5 km) | Sedloňovský vrch (6 km) | Pod Vrchmezím (7 km) | Hořečky (8 km) | Kačerov (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!