Bohdanečský rybník / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník o rozloze 247,77 ha se nachází v trojúhelníku tvořeném městem Lázně Bohdaneč a obcemi Křičeň a Dolany v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. Udávaná nadmořská výška je 215 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.11. 1951 s platností od 22.11. 1951 (výnos 1951-11-09-104.708/51, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 27.12. 1951 (výnos 1951-12-27-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění), 4.11. 2005 s platností od 1.12. 2005 (vyhláška 2005-11-04-451/2005 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 4.11. 2005 s platností od 1.12. 2005 (vyhláška 2005-11-04-452/2005 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o překrásné rybniční území, malou část zbytku kdysi tak rozsáhlé rybniční soustavy, vybudované za období vlády Pernštejnů na Pardubicku. Přes území vede naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s mnoha tématy souvisejícím s rybníky a to v jazyce českém a anglickém. Vyskytuje se zde velký počet druhů rostlinných, zejména vlhkomilných, tak i živočišných, zejména vodního ptactva. Území je snadno dostupné, nedaleko je dokonce točna trolejbusu pardubické MHD. Dá se vřele doporučit k návštěvě.


Nádherná voňavá louka v sousedství boru, přes les vzadu vede Opatovický kanál.
1
Jen zvolna ujetá cesta přes louku na severovýchodním okraji chráněného území.
2
Stačí se trocho prohrabat a hned jsme na jemném písku, zvaném vátina.
3
Úřední cedule na severovýchodním okraji chráněného území.
4
Na pěšinu po hrázi nesmí širší vozidlo a tomu lze stěží zabránit jinak, než přímo fyzicky.
5
Břízami lemovaná pěšina, kudy se dá dostat z Dolan do Bohdanče.
6
Na mokrém podloží se s přibývajícím jarem zelená trs trávy.
7
Rákosiny na severním okraji Bohdanečských rybníků.
8
Vegetace kolem rybníků je bujná již od jara a snadno dorůstá do výše úředních a informačních cedulí.
9
Mostek přes přivaděč z Opatovického kanálu.
10
Přivaděč vody z Opatovického kanálu zásobuje okolní rybníky.
11
Cesta na hrázi mezi Novým Zábranským rybníkem (vlevo) a Horním Zábranským rybníkem.
12
Horní Zábranský rybník, za olšemi vzadu teče Opatovický kanál.
13
Rybniční pobřežní detail.
14
Zpevněná cesta mezi Bohdanečskými rybníky a ocelová lávka přes napájecí strouhu.
15
Hráz mezi Dolním Zábranským rybníkem (vpravo) a Horním Zábranským rybníkem.
16
Dolní Zábranský rybník a cesta po hrázi.
17
Stružka mezi Horním a Dolním Zábranským rybníkem.
18
Slunce za olšemi mezi Horním a Dolním Zábranským rybníkem.
19
Zpevněná cesta mezi Bohdanečskými rybníky na straně u Bohdanče.
20
Mladé rákosí vyrůstá z loňského na houpavém jihovýchodním okraji Bohdanečského rybníka.
21
Olše svými vodními nároky patří na podmáčený jihovýchodní břeh Bohdanečského rybníka.
22
Informační cedule naučné stezky Bohdanečský rybník a rybník Matka.
23
Most s viditelným stavidlem přes strouhu mezi Bohdanečskými rybníky.
24
Tůně na strouze mezi Bohdanečskými rybníky.
25
Úřední cedule na okraji kostkované cesty u Bohdanče.
26
Na vrbě bílé rostou listy poněkud později.
27
Západní rameno Bohdanečského rybníka pohledem z Polákova poloostrova.
28
Poklidná hladina západního ramene Bohdanečského rybníka.
29
Polákův poloostrov a západní rameno Bohdanečského rybníka.
30
Louka s jarní vůní na Polákově poloostrově.
31
Centrální část Bohdanečského rybníka pohledem z malé rozhledny na Polákově poloostrově.
32
Severozápadní zátoka Bohdanečského rybníka pohledem z malé rozhledny na Polákově poloostrově.
33
Polákův poloostrov a jeho dvě barevné oblasti, rákosová a luční.
34
Pěšina k malé rozhledně na Polákově poloostrově.
35
Malá rozhledna, spíše rybářský posed na Polákově poloostrově.
36
Louka na Polákově poloostrově, který činí z Bohdanečského rybníka tvar páteřního obratle.
37
Krmení labutí na břehu západního ramene Bohdanečského rybníka, v místě, kde se o výlovech schází hojné obecenstvo.
38
Cesta na jižním okraji Bohdanečského rybníka je dlážděná žulovými kostkami.
39
Cesta na jižním okraji Bohdanečského rybníka ústí do silnice ve směru Lázně Bohdaneč – Chlumec nad Cidlinou.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:38:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Labiště pod Opočínkem (6 km) | Mělické labiště (7 km) | Baroch (8 km) | Tůň u Hrobic (9 km) | Hrozná (11 km) | Semínský přesyp (12 km) | Labské rameno Votoka (13 km) | Roudnička a Datlík (15 km) | Přesypy u Rokytna (16 km) | Císařská studánka (17 km) | Ptačí ostrovy (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!