Hrozná / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Hrozná o rozloze 3,13 ha se nachází asi 1 km na východ od obce Opatovice nad Labem, při pravém břehu řeky Labe v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 (1982-05-12-neověřená kopie, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o slepé rameno řeky Labe, vzniklé po úpravě koryta v roce 1910. Informační cedule mj. říká: Můžeme tu spatřit čolka obecného, skokana hnědého či užovku obojkovou či lesáka rumělkového a hojnou populaci vodních měkkýšů. Dymivky pak patří mezi hojné zástupce rostlinné říše.


Cestou z Opatovic nad Labem k Hrozné míjíme jeden z nových písníků.
1
Skromná cedule ujišťuje, že jsme u chráněného území Hrozná.
2
Tak tudy dříve teklo Labe, na přelomu XIX. a XX. století tomu zajisté tak bylo.
3
Chmýří potěší oko romantika, méně pak nepozornou mušku.
4
Tudy vlastně jdeme řečištěm Labe a stále tu je mokro.
5
Topoly k Labi a jeho ramenům neodmyslitelně patří.
6
Není až tak nesnadné si představit, že jsme na dně řeky...
7
Je letní parno a luční traviny klamou, zde se již začíná půda bořit pod nohama.
8
Se srdce bývalého meandru se dá jen obtížně spatřit hladina slepého ramene pro bujné porosty.
9
Divokému chmelu se v Polabí daří téměř všude.
10
Žabinec svazuje hladinu slepého ramene a nepřipouští na jeho dno téměř žádné světlo.
11
Pravobřežní niva Labe u Hrozné.
12
Východní část Hrozné.
13
Duch prostředí tu odpovídá přítomné mrtvé vodě.
14
Bezový květ krásně vodí, když je jich však příliš, tak se taková vůně stává méně příjemnou.
15
Řeka Labe u Hrozné neteče tím, korytem, které si sama vybrala.
16
I po stu letech je poznat, že tudy tekla řeka.
17
Slepá ramena mívají nejčastěji tvar podkovy.
18
Růže šípková jako by čekala na Růženku.
19
O zrádné tůňky tu nouze není.
20
Vnější strana slepého ramene je hlubší.
21
Cesta podél Hrozné.
22
Opatovická elektrárna je již drahně let blízkým sousedem Hrozné.
23
Hrázka mezi dvěma částmi slepého ramene dozajista není přirozeného původu.
24
Stojatá voda slepého ramene Hrozná.
25
Ve slepých ramenech jako by se zastavil čas.
26
Vrba je sice vodní strom, ale tady je zřejmé, že hladina je výše, než obvykle.
27
Tak toto lze bez nadsázky nazvat lužní romantikou.
28
I stromy dokáží být agresivní.
29
Rozlučme se s Hroznou pohledem na její úřední ochranu.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:16:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Tůň u Hrobic (3 km) | Roudnička a Datlík (4 km) | Baroch (5 km) | Císařská studánka (6 km) | Přesypy u Rokytna (7 km) | Černá stráň (8 km) | Sítovka (8 km) | U Sítovky (8 km) | Mazurovy chalupy (9 km) | Žernov (11 km) | Bohdanečský rybník (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!