Tůň u Hrobic / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Tůň u Hrobic o rozloze 2,88 ha se nachází asi 1 km na severovýchod od obce Hrobice, po pravém břehu řeky Labe v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 s platností od 12.5. 1982 (1982-05-12-132, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o slepé rameno Labe, které v létě zarůstá okřekem a jak praví informační tabule, je ve vysokém stupni sukcesního vývoje. V severní části je přirozenou dominantou památný strom, Dřítečský topol, zástupce staré přirozené polabské flóry. Dostat se sem dá po nevalné polní cestě kolem opatovické elektrárny.


Opatovická elektrárna se nachází v blízkosti Tůně u Hrobic.
1
Skromná, ale dostatečně výstižná ochranná cedule nás informuje o tom, kde jsme.
2
Památný topol černý je výraznou přirozenou dominantou okolí.
3
Řeka Labe u severovýchodního cípu chráněného území.
4
Tůň u Hrobic je sice považována za mrtvé rameno, ale stále je v něm ještě cítit život, pochopitelně v přiměřené formě.
5
Podzimní Slunce rozjasní nejen oko, ale též srdce.
6
Nízké osvětlení od Slunce činí slepé rameno okouzlujícím.
7
Listopadová voda je již jasnější, než letní.
8
Srdce bývalého meandru s dominantním stromem uprostřed.
9
Podzimu v listopadu již ubývá barev a přibývá šedě.
10
Tůň u Hrobic v celé své přirozené kráse.
11
Dříví tu není těženo a tak vznikají nádherné pobřežní scenérie.
12
Slunce může i v listopadu mít ještě pořádnou sílu.
13
Uprostřed bývalého labského meandru.
14
Uschlého stromu se sytí choroše a tu a tam si vezme kus dřeva zas povětří...
15
Těsně před prvními mrazy a za plného slunečního svitu dosahuje sytost nivní zeleně okouzlujícího charakteru.
16
I téměř sto let po úpravách koryta Labe jsou ještě poznat přirozené stupně.
17
Řeka Labe u jihovýchodního cípu chráněného území.
18
Jakou má voda sílu, to dokazují zbytky lidských staveb.
19
Bývalo to stavidlo, ale nyní zůstal spíš jen důkaz marnosti lidského pachtění.
20
Hráz při pravém břehu Labe u jihovýchodního cípu Tůně u Hrobic.
21
Bříza podzimním Sluncem zalitá.
22
Vnější pás podkovy kolem slepého ramene.
23
Erár píchá cedule na důkaz ochrany území.
24
Kdysi tu bylo dno Labe.
25
V dolní části slepého ramene.
26
Během vegetace tu musí být více zarostlo, než v listopadu.
27
Záleží na tom, jak se díváme na svět.
28
Většinou bývá lepší zvednout hlavu vzhůru, tentokrát je ovšem nádherné podívat se níže.
29
Nivní louka u Hrobic dýchá svým vnitřním klidem.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:16:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Baroch (2 km) | Hrozná (3 km) | Roudnička a Datlík (7 km) | Přesypy u Rokytna (7 km) | Císařská studánka (8 km) | Bohdanečský rybník (9 km) | Černá stráň (10 km) | Sítovka (10 km) | U Sítovky (10 km) | Žernov (10 km) | Mazurovy chalupy (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!