Hrdibořické rybníky / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky o rozloze 39,84 ha se nachází na východ od obce Hrdibořice, na západ od osady Svárov, asi 8 km na východ od města Prostějov v témže okrese. Předmět ochrany: Na zrašelinělých půdách vznikly Velký a Malý rybník a jako následek drobné těžby rašeliny čtyři další malá jezírka. Rákosiny kolem Velkého rybníku umožňují hnízdění mnoha druhů vodního ptactva např. poláka velkého, poláka chocholačky, lisky černé, potápky roháče, labutě bílé. Z dravců v přilehlých lesících zahnízdil moták pochop a kaně lesní. Vhodné prostředí je zde pro obojživelníky. Byly zde zjištěni skokan hnědý a zelený. V lesních porostech převažuje vrba, topol, olše, křovité patro je zastoupeno z velké části bezem černým. Přes značnou ruderalizaci bylinného patra zde najdeme matizmu bahenní, která je v rámci naší republiky považována za vymizelou. V odvodňovacích příkopech a pobřežní zóně Malého rybníka se nachází potočnice drobnolistá. Udávaná nadmořská výška je 215 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 1.11. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Prostějov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Informační cedule a jiné zdroje uvádějí mimo jiné: Ostřicová rašelina o mocnosti 4 - 6 metrů vznikala tisíce let v údolí říčky s nepříliš říčním názvem Blata. Těžba slatiny se prováděla v letech 1938 - 1963. Větší rybník se nanazývá Raška, menší je Husák. Výskyt rostlinstva hodný zřetele: matizna bahenní, potočnice drobnolistá, nadmutice bobolnatá, třezalka čtyřkřídlá. Výskyt živočichů hodný zřetele: potápka roháč, polák chocholačka, lyska černá, bukáček malý, moták pochop, ledňáček říční, skokan skřehotavý.


Vstup do chráněného území od Hrdibořic je natolik obklopen podobnými auty, že to svádí k nejrůznějším domněnkám, co se tu děje za významnou akci.
1
Hrdibořické rybníky jsou národní přírodní památka a ta si zaslouží větší pozornost, vždyť je to taková malá výkladní skříň vyhlašovatele.
2
Louka na severozápadní straně chráněného území je sečená, jak ukládá plán péče.
3
Pěšina mezi rybníkem Raška a keřem černého bezu.
4
Auta patřila rybářům, takže žádné významné setkání vysokých představitelů se tu nekonalo.
5
Vítr od západu má prostor a když se opře do vrby, která má nějakou tu bolístku, může ji zlomit jak sirku.
6
Pohled do rybníka Raška, na opačném břehu se to hemží rybáři.
7
Bývalo to asi pěkná vrba, ale její dřevo už odumírá.
8
Fialky na mokré louce.
9
Úřady sice vyhlašují, ale vše je v lidech. Dokud se najdou mezi námi tací, co nelenují odvézt odpad svého konzumu do oblasti, kterou orgán jeho státu vyhlásil za národní přírodní památku, dobře nám nebude.
10
Vykolíkováno pro krtky? I kdepak, jedná se o viditelnou část ojedinělého projektu, který má za cíl posílit přirozenou populaci matizny bahenní.
11
Z krtin snadno poznáme, že je tu solidní rašelina.
12
Odpadky tu plují po hladině rybníka Raška a ne zrovna ojediněle!
13
Pohled na rybník Raška přes vrbové roští.
14
Sytá luční zeleň a na topolu trs jmelí.
15
Rybářů se tu ten den na rybníce Husák sešlo dost.
16
Informační tabule na severovýchodní hranici chráněného území informuje, ale konají až lidé.
17
Pěšina mezi rybníkem a opuštěnou chmelnicí.
18
Lišejníky jsou tu vícebarevné a některé barvy jsou obzvláště syté.
19
Tak nějak vypadá okus zvěří, podle výšky soudě, šlo o zajíce.
20
Kdepak, to nejsou shozené parohy, ale okousané větve.
21
Rybniční zátiší za olšemi a černým bezem. Rybník Husák.
22
Jarní větřík čeří hladinu rybníka Husák.
23
Mezi kořeny vrby se pohybují různí hlodavci ve svých i cizích norách.
24
Vody je právě nad stav, což dokládá pohled do rybníka u břehu.
25
Pohled jak z rybníkářských pohádek, v jižních Čechách však nejsme.
26
Jmelí tu napadá stromy v hojné míře.
27
Stavidlo, co slouží zároveň jako lávka.
28
Dole se zelená tráva, nahoře jmelí, chmelnice už zarůstá bezem, raději nepřemýšlet hlouběji….
29
Stavidlo na Blatě je lemováno olšemi.
30
Jak se dostala ulita z vody tu psáno není, po skončení života může na souši ještě okrášlit jarní louku.
31
Čmeláci na vrbách se činí, však mají díky aprílovému počasí jen omezený čas ke své činnosti.
32
Malý luční zub na východní straně chráněného území.
33
Jihovýchodní cíp chráněného území lze snadno odhadnout.
34
Cesta po východní straně chráněného území.
35
Jak vidno lze zahlédnout motýla ve vrbách krátce po Velikonocích.
36
Napadení vrby.
37
Strouha na východní straně chráněného území.
38
Východní hranici chráněného území tvoří cesta, Hrdibořice jsou vidět vlevo vzadu.
39
Malý mokřad na východě.
40
Uschlý kmen v mokřadu ještě stojí.
41
Houby napadají většinou už jen mrtvé kmeny.
42
Pohled vzhůru je mrtvý uprostřed, žije však v okolí.
43
Rašelina dává krásnou úrodu fialek.
44
Pohled po východní hranici od jihu k severu.
45
Jihozápadní cíp chráněného území.
46
Mokrá louka na jihozápadě.
47
Seno bylo usušeno, leč uskladnění se konalo pouze v místě.
48
Označkovaný jihozápadní cíp chráněného území směrem od Hrdibořic.
49
Rozlučme s pohledem na sedmikrásky.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:25:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Tučapská skalka (2 km) | Království (6 km) | U strejčkova lomu (9 km) | Na skále (9 km) | Zástudánčí (11 km) | Dolní vinohrádky (13 km) | Bázlerova pískovna (15 km) | Kněží hora (15 km) | Plané loučky (15 km) | Na hůrkách (16 km) | Brániska (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!