Království / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Království o rozloze 301,09 ha se nachází na jihozápad od obce Grygov, na severovýchod od obce Dub nad Moravou, asi 7 km na jih od města Olomouc v témže okrese. Předmět ochrany: Přírodě blízké ekosystémy s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, reprezentované nížinnými listnatými lesy na přechodu 1. a 2. lesního vegetačního stupně (lužními lesy, dubohabřinami, mokřadními olšinami a jejich vzájemnými přechody) a periodicky zvodňovanými odstavenými říčními rameny; typy přírodních stanovišť - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie. Udávaná nadmořská výška je od 202 do 205 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.4. 1995 s platností od 1.5. 1995 (nařízení 1995-04-18-2/1995, Okresní úřad Olomouc). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.3. 2012 s platností od 19.5. 2012 (nařízení 2012-03-20-5/2012, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o takový lesnatý ostrov uprostřed zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Lesní hospodaření se nezdá být příliš v souladu s ochranou přírody. Každopádně se tu dá strávit nejeden krásný den v dlouhé procházce napříč celým územím, které je od východu odděleno železniční tratí a od západu říčkou Morávkou.


Cesta podél Království vede přes nadjezd železniční tratě Olomouc – Přerov.
1
Od severovýchodu u Grygova objímá Království asfaltová cesta.
2
Severovýchodní přístup do přírodní rezervace od obce Grygov.
3
Návštěvníci rádi přijedou autem až k samému vstupu do rezervace.
4
Pohled do jarního lesa.
5
Když Slunce prosvětlí stromy bez listí.
6
Jmelí je tu hojné, když mu pozadí tvoří modrobílá obloha, je to pohled, na který se dlouho nezapomene.
7
Lesní pěšiny jsou zjara dobře znát.
8
Je bezesporu zajímavé, že se najdou lidé, kteří nelenují se svým odpadem zajít 100 metrů do rezervace a tam jej na očích ostatním, hned vedle cesty uložit.
9
Mechy berou útokem nejeden strom.
10
Když se cesta lesem klikatí, je to více romantické, pak odpustíme i ten zpevněný povrch.
11
Jarní pohled k nebesům nám zcela jasně říká, jak jsme malí proti věčnosti.
12
Střechy tvoří v některých oblastech výrazné křovinné podrosty v lesích.
13
Zpevněná cesta se stáčí a zatímco dříve mířila k jihu, dále se obrací na západ.
14
Příliš dlouhé přímé lesní úseky jsou jistě výhodnější z hlediska hospodářského, ale člověk spjatý s přírodou se tu cítí poněkud nesvůj.
15
Odbočka k železniční trati u Grygova.
16
Stavěly se ploty a stavitelé již zbytky neodnesli.
17
Pohled na jih v jihovýchodní části rezervace.
18
Cesta ke Grygovu.
19
Bezesporu se tu v lese hospodaří.
20
Břečťan není jistě pro svého hostitele žádným přínosem.
21
Barevná kombinace jarního lístku a temného břečťanu.
22
Břečťan se dostal velice vysoko, jak dloho to ještě jeho hostitel vydrží?
23
Lesní křižovatka.
24
Pohled přes lesní křižovatku na sever.
25
Když Slunce svítí za korunami stromů, obalenými jmelím, mohou přicházet velké myšlenky.
26
Velký prak z kmene kaštanu.
27
Obřezaný pařez si nacházejí mechy i houby.
28
Myslivost tu v okolí sice kvete, ale n tomto posedu by v chladu nimrod dlouho být nechtěl.
29
Detail vývratu.
30
Takový poloumělý přírodní úkaz.
31
Barevná kombinace mladých borovic, neolistěných stromů se jmelím v korunách a ocelové oblohy potěší nejedno oko, leč může z toho přijít průtrž mračen.
32
Přímá lesní cesta se školkou napravo je zakrytá větvemi s rašícími pupeny a ocelovou modrošedou oblohou.
33
Uprostřed dlouhé přímé lesní cesty je vzadu poznat pár turistů.
34
Pařezový detail.
35
Boudo budko, kdo v tobě přebývá?
36
Pupen kaštanu zblízka.
37
Takových lesních křižovatek tu je povícero.
38
Cesta na východ, vpravo školka, vlevo budka a stromy se jmelím dosti nízko.
39
Koruny stromů tvoří někdy hezkou přirozenou bránu nad cestou.
40
Stružka uprostřed lesa bývá mokrá jen někdy.
41
Dřevěná lesní bouda.
42
Pravoúhlá lesní křižovatka.
43
Jmelí na dubech bylo obzvláště ceněno druidy, pravidla pro jeho sběr byla velice přísná.
44
Jmelí zblízka. Parazit je to řádný, někde se mu daří více, jinde méně, barvou dokáže být také nádherné.
45
Za slabšího světla by větve okousané od zvěře mohly vypadat jako shozené paroží.
46
Mokřina uprostřed lesa připomíná slepé rameno.
47
Temná lesní tůň se zdá být bezedná.
48
Detail, který sám o sobě říká, že patří do lužního lesa.
49
Po takové šíji není radno jít, boří se to tam zrádně.
50
Jak z pravěkých obrázků z místa, kde jednou budou ložiska uhlí.
51
Chvíli je tu mokro, pak zase menší, bažiny lužního lesa však zůstávají.
52
Temný močál s odrazem světlé oblohy a prorůstající zelení.
53
Řez na pařezu napovídá, že voda tu různě kolísá.
54
Postavili tuto hráz z borových větví lidé?
55
Zajišťovací trigonometrický bod je pro geodeta jistou stabilizací jeho měření.
56
Včelí úl je připraven, jen kdyby se udělalo tepleji...
57
Houby na kmenech stromů zelenají a samy jsou napadány.
58
Smrková větvička, co shora je znát, sem zajisté příliš nepatří.
59
Kdyby to komukoliv připomínalo dřevěný prdýlek, tak vězte, že jde o podobnost čistě náhodnou.
60
Krmelec se senem uprostřed lesa.
61
Krmelec bez sena, co se už pochybně kloní.
62
Temný močál působí někdy až fantasticky.
63
Vysazené stromy v mokřině.
64
Ojedinělý zpola pokácený strom oživí monotónnost dlouhé přímé lesní cesty.
65
Tak tyto stružky jsou skutečně uměle hloubené, nejspíše pro rychlejší vysychání. Je to tak vůbec dobře?
66
Zpěněná vodní hladina na lesní strouze nevypadá příliš živě.
67
Lesní stavení.
68
Odpadlé jmelí je přirozeně žluté, přestože na první pohled by mohlo působit jako pozlacené, tak jak jej můžeme znát z předvánočních tržnic.
69
Netřeba jasnějšího důkazu o lesním hospodaření.
70
Kmeny byly někde uříznuty, pak přivezeny k cestě a dost...
71
Slunce a ocelová obloha tvoří spolu úžasnou kombinaci barev.
72
Tak tady musela být před lety provedena holoseč.
73
Ocelové pozadí mladých stromů.
74
Tak může vypadat vrba, silně napadená jmelím.
75
Jmelí v napadené vrbě zblízka.
76
Vrby tu opravdu dost trpí.
77
I zapadlejší lesní cesty tu bývají občas posíleny průjezdy dvoustopých vozidel.
78
Říčka Morávka tvoří západní hranici chráněného území.
79
Břehy říčky Morávky.
80
Pěšina po levém břehu říčky Morávky.
81
Vodní detail z Morávky.
82
Pěšina do mladého lesa od lávky přes Morávku míří na východ.
83
Lávka přes říčku Morávku.
84
Vhled do Království ze západní strany.
85
Dřevěná lávka pro pěší a odvážné cyklisty přes říčku Morávku.
86
Pohled po proudu Morávky zahrnuje i opěrný prvek lávky.
87
Rozčísnutá vrba na Morávce.
88
Slunce v hladině Morávky.
89
Slunce v hladině Morávky a opěrný prvek lávky.
90
Na některé pohledy se prostě nezapomíná.
91
Ano, je třeba přijet autem co nejblíže...
92
Orsej jarní
93
Detail vikve.
94
Malé lesní společenství vikví.
95
Prvosenka jarní, čili pertklíč.
96
Ladoňka dvoulistá.
97
Pertklíče u vody.
98
Přízemní prosluněný detail z lesního prostředí v Království.
99
Podběl zdobí zjara okraje cest, zde je na něj dost mokro, ale přesto se tu vyskytuje.
100

Počet fotografií: 100 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:25:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U strejčkova lomu (2 km) | Tučapská skalka (4 km) | Hrdibořické rybníky (6 km) | Na skále (10 km) | Bázlerova pískovna (12 km) | Zástudánčí (13 km) | Plané loučky (13 km) | Malé laguny (13 km) | Dolní a Prostřední Svrčov (14 km) | Veselíčko (15 km) | Častava (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!