Hašky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hašky o rozloze 9,31 ha se nachází zhruba mezi městem Bučovice a obcí Nesovice v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Bohatá lokalita stepní květeny. Udávaná nadmořská výška je od 268 do 326 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.9. 1981 (1981-09-03-usnesení, Okresní národní výbor Vyškov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 8.11. 1990 s platností od 10.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o hezkou východní stráň, pod kterou teče malý potůček, pravobřežní přítok říčky Litava. Má to tu zvláštní genius loci, snad i dílem proto, že nedaleko byl v roce 1606 zavražděn člověk. Místo je to velice romantické a zajisté stojí za návštěvu.


Hašky to je chráněné území ve východním svahu na východ od Bučovic.
1
Polní růžek nad severním cípem chráněného území.
2
Měsíc vysvitl nad chráněným územím Hašky a sovy vylétly.
3
Ranní rozbřesk nad Haškami s objektem na obloze, jehož identifikace není zcela snadná.
4
Ranní červánky na Haškách.
5
Východní stráň se zalévá světlem brzy.
6
Východ Slunce na Haškách.
7
Slunce si hledá cestu vzhůru mezi řídkými šípkovými keři na Haškách.
8
Úřední cedule je pro probouzející se Slunce jen stěží vidět.
9
Nádherný východ Slunce v šípkové bráně na Haškách.
10
Východ Slunce za šípkovým keřem na Haškách.
11
Východ Slunce to jsou rozzářené barvy s nadějí do nastávajícího dne.
12
Takový východ Slunce nás může doslova pohltit.
13
Kouzelný východ Slunce na Haškách.
14
Východní stráň Hašky zalévají první sluneční paprsky, které dávají vyniknout barvám nastupujícího podzimu.
15
Slunce postupně zaplňuje svými paprsky východní stráň Hašky.
16
Slunce je ještě nízko, východní stráň je osvětlená, ale západní je stále ve stínu.
17
Východ Slunce můžeme na Haškách pozorovat stále s údivem.
18
Barvy raného a ranního podzimu na Haškách.
19
Východ Slunce za mladým dubem na Haškách.
20
Ranní Slunce již začíná prosvětlovat dub na Haškách.
21
Sluncem zalité křoví na Haškách.
22
Sluncem zalitý mladý dub na Haškách.
23
Křoví zabírá část východní stráně na Haškách.
24
Z jižní části chráněného území Hašky je hezký pohled údolím malého potůčku směrem poledním.
25
Slunce již osvětluje východní stráň, ale na protilehlou se ještě nedostalo.
26
Břízy na Haškách za uschlou větví a před vycházejícím Sluncem.
27
Lehce ohnutá bříza, snad od větrů.
28
Nad Haškami se již zatahuje.
29
V severní části chráněného území je prostá louka.
30
Severní cíp chráněného území Hašky zalévá Slunce.
31
Borovice jsou na Haškách jen sporadicky se vyskytujícím se druhem.
32
Kosatec na Haškách.
33
Mraky již táhnou na východ a jasný sluneční svit již toho dne na Hašky jen stěží pronikne.
34
L.P. 2006 obnovený pomník na památku Pavla Vašiny z Vícemilic, zabitému v těchto místech v říjnu L.P. 1606. Pan Bůh ráčiv být milostiv všem jeho nepřátelům a duši dát lehké odpočinutí.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:43:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Roviny (do 1 km) | Malhotky (do 2 km) | Baračka (4 km) | Šévy (6 km) | Větrníky (6 km) | U Vrby (7 km) | Člupy (7 km) | Přední Galašek (7 km) | Hrubá louka (7 km) | Žlíbek (7 km) | Kuče (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!