Žlíbek / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Žlíbek o rozloze 3,79 ha se nachází v polích zhruba v polovině cesty mezi obcemi Rašovice a Mouřínov v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Pět izolovaných lokalit teplomilné květeny. Udávaná nadmořská výška je od 255 do 270 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o čtyřdílné chráněné území na východním svahu. Podle indicií zde mohl dříve bývat sad, nyní jsou zde remízky s loukami, stromy spíše menšími a různými křovinami. Pro někoho to tu může být zajímavé, ovšem turistických atrakcí tu věru mnoho nenajdeme.


Svažující se polní cesta od Mouřínova, od které je vidět, že chráněné území Žlíbek, to jsou 4 obdélníky, jasně ohraničené.
1
Úřední cedule u severního obdélníku.
2
Myslivecký posed u severního obdélníku.
3
Rozhraní ozimné pšenice a remízku, který je součástí chráněného území Žlíbek.
4
Černého bezu tu roste dost.
5
Pole pod pahýlem větve, vpravo zbytek chráněného území Žlíbek.
6
Polní cesta východně od chráněného území Žlíbek.
7
Severní průchod mezi dvěma díly chráněného území Žlíbek.
8
Nad Žlíbkem se pořádně zatáhla obloha.
9
Přiblížený svah Žlíbku.
10
Střední část chráněného území Žlíbek.
11
Všudypřítomná ozimná pšenice ztěžuje přístup ke Žlíbku od východu.
12
Takto to vypadá, že Žlíbek je možná bývalý sad.
13
Jižní část chráněného území Žlíbek.
14
Nejužší ze 4 obdélníků, tvořících chráněné území Žlíbek.
15
Jižní průchod mezi dvěma díly chráněného území Žlíbek.
16
Jižní obdélník chráněného území Žlíbek.
17
Přiblížený jižní obdélník chráněného území Žlíbek.
18
Samý jihovýchodní cíp chráněného území Žlíbek.
19
Pohled od jihu k severu po cestě pod chráněným území Žlíbek.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:54:13 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Šévy (do 2 km) | Hrubá louka (2 km) | Rašovický zlom - Chobot (2 km) | Jalový dvůr (2 km) | Člupy (3 km) | Baračka (4 km) | Návdavky u Němčan (5 km) | Mrazový klín (7 km) | Ochozy (7 km) | Hašky (7 km) | Malhotky (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!