U Vrby / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace U Vrby o rozloze 30,63 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeném městy Ždánice, Bučovice a Koryčany v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Porosty reprezentující společenstva dubových bučin (Querceto-fagetum) v podmínkách Ždánického lesa. V dubovém podrostu se vyskytují některé druhy jestřábníku, lipnice hajní, v stínějších místech jsou zastoupeny typické druhy pahorkatin karpatského oblouku – mařinka vonná, kyčelnice cibulkatá, hvězdnatec čemeřicový, svízel Schlutesův a další. Udávaná nadmořská výška je od 350 do 420 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.4. 1994 s platností od 7.5. 1994 (vyhláška 1994-04-22-2/94, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ždánický les (77a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o lesní území v cípu rozcestí zvaného U slepice, v nitru Ždánického lesa. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, dub zimní, habr obecný, lípa malolistá, javor babyka, lipnice hajní, ostřice chlupatá, jestřábník zední, svízel vonný, svízel Schlutesův, kyčelnice cibulkonosá, hvězdnatec čemeřicový. Z živočišných druhů jsou uváděni: petrobarvec petrklíčový, píďalka kropenatec žíhaný, zelenopláštník dubový, batolec duhový, bělopásek topolový, hřebetozubec jarní, pěnkava obecná, káně lesní, hlub hřivnáč, datel černý, žluna šedá, strakapoud velký, žluva hajní, krkavec velký. Samo chráněné území příliš lákavé není, ale některé detaily za povšimnutí stojí. Mnohem přitažlivější je cesta sem a celé široké okolí, pročež se návštěva tohoto místa dá jen doporučit.


Rozcestí Červený Kříž na silnici Ždánice – Bučovice, které může být výchozím bodem k návštěvě chráněného území U Vrby.
1
Těžební zařízení ropy nás doprovází po cestě k chráněnému území U Vrby, jakož i v celém okolí.
2
Těžební závod ropy uprostřed Ždánického lesa.
3
Turistické rozcestí U slepice.
4
Model slepice. Tomuto místu se říká U slepice na památku události, kdy zde revírník Petr Orlich ze Ždánic nalezl slepici, která zde v dutém stromě vyseděla kuřátka.
5
Rozcestí U slepice, ve stínu lesa vlevo je pak vidět úřední a informační cedule k chráněnému území U Vrby.
6
Rozcestí U slepice je také cyklistickou křižovatkou.
7
Prudké Slunce prosvítá přes listy na okraji lesa.
8
Pohled do koruny modřínu v nitru lesa.
9
Slunce do lesa proniká spíše méně.
10
Hmyzí romantika na listech uprostřed slunečního ostrůvku v nitru lesa.
11
Prosluněné zelené lístečky na uschlém podloží v nitru lesa.
12
Detail rozkládajícího se pařezu.
13
Průnik slunečních paprsků mezi úzkými kmeny a listím v korunách stromů.
14
O tom, že by tu byl les přitažlivý, se asi hovořit nedá.
15
Lesní silnice tvoří severní hranici chráněného území U Vrby.
16
Lesní silnice míří díle na východ k rozcestí U Kříže.
17
Za to, že tu vedou asfaltové silnice nejspíše vděčíme těžbě ropy v okolí.
18
Na severním okraji chráněného území U Vrby.
19
V nitru chráněného území U Vrby najdeme fádní les.
20
Nádherný průnik slunečních paprsků přes lesní porost.
21
Sluneční ostrůvek v nitru chráněného území U Vrby.
22
Převážně bukový les.
23
Při okraji bukového lesa.
24
Pohled do koruny středního buku.
25
Pozvolna se ztrácející bukový pařez.
26
Sluncem osvětlená pata buku je překrytá ještě křivým klackem.
27
Jeden z mnoha slunečních ostrůvků.
28
Pěkné modříny se tyčí vzhůru k nebesům.
29
Asfaltová lesní cesta směrem na Lovčice tvoří západní hranici chráněného území U Vrby.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:54:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Baračka (4 km) | Hrubá louka (6 km) | Malhotky (6 km) | Roviny (6 km) | Ochozy (6 km) | Hašky (7 km) | Bohuslavické stráně (7 km) | Šévy (7 km) | Žlíbek (7 km) | Přední Galašek (9 km) | Člupy (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!