Přední Galašek / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Přední Galašek o rozloze 1,42 ha se nachází v severním sousedství obce Brankovice v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Stráně s teplomilnými společenstvy. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 290 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 11.9. 2014 s platností od 1.1. 2015 (nařízení 2014-09-11-37/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o území na horní hraně terénního lomu, na které se nachází spíše řidší les. Dostat se sem dá z Brankovic poměrně snadno. Otázkou však zůstává, zda je zde co k vidění. Jistě to tu není škaredé, ale turistických atrakcí bychom tu asi pohledali.


Pohled shora na Brankovice, vlevo se nachází chráněné území Přední Galášek.
1
Po terénní hraně dojdeme k chráněnému území Přední Galášek.
2
Průzor mezi keři přes řepkové pole na Brankovice.
3
Staré dubové listí již ustupuje do pozadí pod novou vegetací.
4
Na severní hranici chráněného území.
5
Nejprve křovinné patro a za ním teprve stromové.
6
Pohled shora na rybník u Brankovic.
7
Pohled do koruny mladého jeřábu.
8
Loňské bodláčí.
9
Pálící Slunce za loňským bodláčím.
10
Zajímavý mrak nad chráněným územím Přední Galášek.
11
Pod chráněným územím se nachází rybník.
12
Lesík s malými stromy v sousedství chráněného území.
13
Hezký terénní lom nad řepkovým polem.
14
Silnice pod chráněným územím Přední Galášek vede od Brankovic na Nemochovice.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:53:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kuče (do 2 km) | Podsedky (4 km) | Bralová (5 km) | Strabišov-Oulehla (5 km) | Roviny (6 km) | Malhotky (6 km) | Hašky (7 km) | Přehon (7 km) | Stará Hráz (9 km) | U Vrby (9 km) | Kozel (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!