Větrníky / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Větrníky o rozloze 27,83 ha se nachází zhruba uprostřed čtyřúhelníku, daného obcemi Letonice, Dražovice, Lysovice a Bohaté Málkovice, jinak též 7 km východně od města Rousínov, či 9 km severovýchodně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Ochrana rostlinných společenstev. Udávaná nadmořská výška je od 330 do 375 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 26.7. 1951 (výnos 1951-07-26-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění), 8.11. 1990 s platností od 10.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se překrásné členité stráně, stále geologicky aktivní. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: třemdava bílá, koniklec velkokvětý, koniklec luční, kosatec různobarvý, kosatec pestrý, kosatec nízký, hlaváček jarní, kozinec velkokvětý, kozinec rakouský, zvonek sibiřský, kavyl tenkolistý. Z živočišných druhů jsou uváděni: ještěrka živorodá, křepelka polní, ťuhýk šedý, pěnice vlašská, majka fialová, kudlanka nábožná, stepník rudý, kozlíček písečný. Místo toto doslova oplývá geniem loci a tuto skutečnost posiluje ještě místní pověst. Kdysi tu sídlila rodina divokých větrů. Mladší syn si šel hledat nevěstu, aby se pak stal králem větrů. Našel děvče s nosem nahoru, kterému nebyla žádná květina dost dobrá, trhalo a zahazovalo je tolik, až ji otec ženicha Vánka shodil do rokle a zasypal ji. Vánek ji hledá dodnes, proto tu pořád fouká. V každém případě lze toto místo doporučit k návštěvě.


Mrak jako mapa nás vítá u Větrníků.
1
Úřední a informační cedule v horní severní části chráněného území Větrníky.
2
Cesta po severní hranici chráněného území.
3
Stráň tu je poněkud prudší.
4
Usychající divizna.
5
Louku střídá křoví.
6
Listy pupavy.
7
Dvojí zeleň.
8
V suchu se rostliny přizpůsobují.
9
Pohled mělkou brázdou přes Větrníky na Ždánický les.
10
Na stráni.
11
Třešeň nevelkého vzrůstu.
12
Suché květy pcháčů.
13
Vypadá to na chrpu.
14
Ne všechny dřeviny ustojí suchý rok.
15
Stráň jako z pohádky.
16
Mraky kouzlily se Sluncem a to prostě nešlo přehlédnout.
17
Západní hranice chráněného území Větrníky.
18
Úřední a informační cedule na západní hranici chráněného území Větrníky.
19
Flek tento praská suchem.
20
Tak trochu jiná mapa jihovýchodní Asie v oblacích.
21
Osamělý plochý kamínek, jako by byl vytažený z vody, ta tu však neteče.
22
Rozhraní pole a stráně.
23
Úřední a informační cedule na jednom z jihozápadních cípů chráněného území.
24
Maliník sucho snáší.
25
Rovinatější část chráněného území.
26
Značka pro znalé.
27
Cesta mezi polem a strání.
28
To by mohl být rozrazil.
29
Šípek dvojí zralosti.
30
To by mohl být rmen.
31
Květena Větrníků.
32
Klesající málo jezděná cesta.
33
Sloup VVN se nevyhne ani chráněnému území.
34
V takové odpočívce je radost posedět.
35
Cestu na severní hranici chráněného území kříží vedení velmi vysokého napětí 220 kV.
36
Úřední a informační cedule na severní hranici chráněného území.
37
Rozmanitost flóry je tu značná.
38
Zdařilý turistický rozcestník na severní hranici chráněného území.
39
Opěrka pro kola u turistického rozcestníku.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 18:28:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stepní stráně u Komořan (4 km) | Člupy (5 km) | Mrazový klín (5 km) | Hřebenatkový útes (6 km) | Návdavky u Němčan (6 km) | Hašky (6 km) | Šévy (7 km) | Roviny (7 km) | Malhotky (8 km) | Baračka (8 km) | Žlíbek (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!