Malhotky / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Malhotky o rozloze 9,80 ha se nachází zhruba mezi městem Bučovice a obcí Nesovice v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Lesostep přecházející v teplou doubravu,lokalita třemdavy bílé. Udávaná nadmořská výška je od 235 do 300 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.9. 1981 (1981-09-03-usnesení, Okresní národní výbor Vyškov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 8.11. 1990 s platností od 10.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o jižní stráň pod Milonickým lesem nad státní silnicí I/50 a říčkou Litava. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: oman úzkolistý, třemdava bílá, kamejka modronachová, sinokvět měkký, bílojetel bylinný, máčka ladní, vítod větší, vstavač vojenský, vstavač nachový, kozinec vičencolistý, kozinec rakouský, medovník meduňkolistý, zvonek sibiřský, len úzkolistý, hvězdnice chlumní, dub pýřitý, třešeň křovitá, dřín jarní, růže galská, hlaváček letní. Z živočišných druhů jsou uváděni: roháč obecný, kudlanka nábožná, zlatohlávek chlupatý, chrobák vrubounovitý, hnědásek černýšový, užovka hladká, rosnička zelená, ještěrka obecná, strnad luční, krutihlav obecný, pěnice vlašská, ťuhýk šedý, ťuhýk obecný. Je to tu takové milé a romantické s výhledem na jih. Dá se sem solidně dostat. Stojí zato se sem podívat.


Cesta od obce Nevojice k Malhotkám.
1
Na jihovýchodním okraji chráněného území bylo postaveno hezké dřevěné posezení.
2
Informační cedule u jihovýchodního okraje chráněného území a hezké dřevěné posezení.
3
Malhotky to je jižní svah, toho času Sluncem osvětlený od západu.
4
Na Malhotkách zaplňují keře méně, než polovinu svahu.
5
Trnkové keře na Malhotkách.
6
Pohled po jižním svahu přes myslivecký posed dolů, vzadu jsou vidět domy z obce Letošov.
7
Večer padá na Malhotky a stín je postupně zahrnuje.
8
Zapadající Slunce za trnkovým keřem.
9
Kamenný hraniční mezník se zdá býti nedávno překopán.
10
Slunce z posledních sil osvětluje západní část chráněného území Malhotky, vzadu jsou vidět domy z obce Nevojice.
11
Pohled z Malhotek na jihovýchod, kde můžeme spatřit koupaliště v Letošově.
12
Okrajové duby Milonického lesa se rozrostly do polní strany.
13
Večerně osvětlený dub v Milonickém lese.
14
Slunce zapadá nad Malhotkami.
15
Překrásný luční západ Slunce nad Malhotkami.
16
Jen špičky stromů nám dávají znát výškové poměry při západu Slunce nad Malhotkami.
17
Nádherný západ Slunce nad chráněným územím Malhotky.
18
Jižní svah Malhotky je již ve stínu, ale západní svah naproti je ještě zalit slábnoucím zapadajícím Sluncem.
19
Veliký Měsíc vyšel nad Malhotkami.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:44:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Roviny (do 1 km) | Hašky (do 2 km) | Baračka (3 km) | U Vrby (6 km) | Přední Galašek (6 km) | Šévy (6 km) | Hrubá louka (7 km) | Člupy (7 km) | Žlíbek (7 km) | Kuče (7 km) | Větrníky (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!