Šévy / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Šévy o rozloze 5,85 ha se nachází zhruba 1 km na jihozápad od města Bučovice, jižně od části Marefyv okrese Vyškov. Předmět ochrany: Velmi bohatá lokalita stepní květeny. Udávaná nadmořská výška je od 250 do 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 24.10. 1950 s platností od 24.10. 1950 (vyhláška 1950-10-24-153.516/50-IV/I, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 3.9. 1981 (1981-09-03-usnesení, Okresní národní výbor Vyškov), 8.11. 1990 s platností od 10.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o malebnou východní stráň s Mouřínovským potokem dole. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, hořec křížatý, třešeň křovitá, sasanka lesní, len tenkolistý, pětiprstka žežulník, zvonek sibiřský, modřenec chocholatý, hvězdnice chlumní, vstavač vojenský, vstavač kukačka, vstavač osmahlý. Z živočišných druhů jsou uváděni: svižník polní, chrobák ozbrojený, čmelák skalní, modrásek hořcový Rebelův, modrásek vičencový, modrásek hněcoskvrnný, modrásek kozincový, slepýš křehký, ještěrka obecná, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný,. Místo je to velice milé a stojí za návštěvu laskavého návštěvníka.


Severozápadní cíp chráněného území Šévy označený standardním vnějším hraničním znakem.
1
Hraniční znak na kůlu je sice standardní značení, ale jeho trvanlivost je nevalná, proto časem žádá výměnu.
2
Časy se mění… Kdysi tu bývala úřední a informační cedule, nyní zůstaly sešlé trosky.
3
Cesta nad západní hranicí chráněného území Šévy.
4
Propadlina, snad po myších dírách.
5
Vnější hraniční znak a zelená turistická značka na jabloni na západní hranici chráněného území Šévy.
6
Plánička na stráni.
7
Bílé květy, jen je poznat.
8
Mlžné Slunce mezi mraky za mladším stromem.
9
Mírná východní stráň. Dole je Mouřínovský potok, vzadu pak Bučovice.
10
Fialový květ, jen jej poznat.
11
Slunce mezi borovicemi.
12
Šévy, to je romantická východní stráň.
13
Východní pohled ze Šév přes Mouřínovský potok na alej u silnice z Rousínova do Mouřínova.
14
Chomáč pcháčů.
15
Zdá se, že terasa u Mouřínovského potoka byla vybudována lidmi.
16
Dvoukmenná borovice.
17
Hezká bříza ve stráni.
18
Dávno mrtvá hlemýždí ulita.
19
Rostlinstvo živé i usychající.
20
Pohled přes Šévy na Mouřínov.
21
Prudší jižní část stráně se zelení dole kolem Mouřínovského potoka.
22
Patrona z myslivecké flinty. Inu ani ochránci přírody, kterými by myslivci měli být, nemyslí vždy výhradně ekologicky a své malé odpady zanechají na místě výstřelu.
23
Úřední cedule nad šípkovým keřem.
24
Šípky již v srpnu začínají chytat zralou barvu.
25
Šípky ve stínu zrají pomaleji.
26
Šípkové keře a pařez po jabloni.
27
Fantastický pařez může evokovat megalitickou stavbu, leč měřítko trávních stébel je neúprosné.
28
Úřední a informační cedule v střední části chráněného území.
29
Úřední a informační cedule je v dobré kondici, ale vše má svůj čas údržby.
30
Podvečerní stíny padají na východní stráň Šévy.
31
Krajina jako z pohádky.
32
Vysypané sklo z vozidla, to tedy do chráněného území a do volné přírody vůbec nepatří!
33
Cesta u jihozápadního cípu chráněného území Šévy.
34
Jižní část chráněného území je za křovím.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 17:10:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Žlíbek (do 2 km) | Člupy (2 km) | Hrubá louka (3 km) | Rašovický zlom - Chobot (3 km) | Baračka (4 km) | Jalový dvůr (4 km) | Návdavky u Němčan (4 km) | Mrazový klín (6 km) | Hašky (6 km) | Malhotky (6 km) | Roviny (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!