Plané loučky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Plané loučky o rozloze 20,39 ha se nachází na dosah MHD, severně od města Olomouc. Předmět ochrany: Ochrana společenstev slatinných luk, fragmentů měkkého luhu, meandrujícího toku s břehovými porosty a tůní s výskytem řady ohrožených taxonů rostlin i živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 214 do 215 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.3. 1952 (výnos 1952-03-22-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 20.11. 1992 (vyhláška 1992-11-20-vyhláška, Správa CHKO Litovelské Pomoraví), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o výborně přístupné území, přes které vede cyklotrasa Moravská stezka. Stačí zapršet a je tu mokro minimálně na holinky a pomalu to tu vysychá. Mlýnský potok a jezero Poděbrady dávají zase prostor k realizaci rybářů. Z Olomouce se sem dá jen tak zajít odpočinout, nechat pobíhat malé děti, či vyvenčit psa. Prostě je to nádherná pravobřežní niva Moravy.


Poklidné vody Mlýnského potoka.
1
V jižní části chráněného území pokračuje Mlýnský potok dále na Olomouc.
2
Slunce sice oslňuj, přesto však je poznat zvýšená vodní hladin na Mlýnském potoce.
3
Cesta v jižní části chráněného území.
4
Krásná nivní louka pohledem z pod vrb.
5
Pobřežní porosty při pravém břehu Mlýnského potoka.
6
Tato pěšina přes Plané loučky je mimo jiné také cyklistická Moravská stezka.
7
Choroš užírá vrbě energii.
8
Podzimní louka stále září krásnou zelení.
9
Pravý břeh Mlýnského potoka je v těchto místech dost nespolehlivý.
10
Bříza se ční mezi jasany.
11
Raně podzimní nivní pohled.
12
Šťovík dává poutníkům spravit chuť.
13
Informační cedule o chráněném území bývají někdy poněkud stranou.
14
Plané loučky v plné své kráse.
15
Součást cyklistické Moravské stezky, kterou je obtížné projet i na kole.
16
Můžeme zde najít také malé mokřady.
17
Babočky patří k našim nejkrásnějším motýlům.
18
Hezký mostek přes Mlýnský potok u Chomoutova.
19
Mlýnský potok pod Chomoutovem.
20
Severní část chráněného území, v pozadí Chomoutov.
21
Pohled do koruny vrby na břehu Poděbrad.
22
Podzimní Slunce krášlí pěšinu podél Poděbrad.
23
Severovýchodní cíp Poděbrad.
24
Jakoby tu dvoustopá vozidla často měnila rozchod kol...
25
Porosty na břehu Poděbrad.
26
Koňský pomníček na břehu Poděbrad.
27
Jezero Poděbrady.
28
Javor v podzimním šatu.
29
Podzimní pohled na cestu podél Poděbrad.
30
Nastupující podzim je prostě krásný a jak vidno, líbí se více lidem.
31
Majestátní bříza.
32
Soušky vždy k vodě patří, dělají to kolem takové tajuplnější.
33
Křovinaté rozcestí.
34
Cesta tato je sice zpevněná, ale o tom, že by byla rovná, lze s úspěchem pochybovat.
35
Pobřežní porosty u Poděbrad.
36
Pěšinka mezi mokrými travinami.
37
Kultivovaná cesta u Poděbrad.
38
Ni krok dále, praví nám závora, ale zajisté míní jen krok motorový.
39
V západní části chráněného území s výhledem na Řepčín.
40
To poházené jehličí zde opravdu není přirozené.
41
Bříza se již nedokáže bránit chorošům.
42
Sluneční zátiší s chorošem n bříze.
43
Pohled na Plané loučky od lesa.
44
Podzim je barevný kouzelník.
45
Poděbrady jsou i místem k rekreaci.
46
Jmelí najdeme v povodí řeky Moravy opravdu dost.
47
Typický pohled pro Plané loučky.
48
V náhonu se voda příliš nežene, jak o tom svědčí spousta žabince.
49
Ano, Plané loučky jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:27:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bázlerova pískovna (do 2 km) | Častava (3 km) | Kurfürstovo rameno (4 km) | Daliboř (5 km) | Panenský les (5 km) | Kenický (7 km) | Ramena řeky Moravy (8 km) | Na skále (9 km) | V Boukalovém (10 km) | Litovelské luhy (13 km) | U strejčkova lomu (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!