U Strejčkova lomu / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Strejčkova lomu o rozloze 5,87 ha se nachází asi 2 km na jihovýchod od obce Grygov, přibližně 7 km na jihovýchod od města Olomouc. Předmět ochrany: Biotop evropsky významného druhu koniklece velkokvětého a další xerotermní a subxerotermní travino-bylinná společenstva. Udávaná nadmořská výška je od 210 do 234 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.6. 1952 (výnos 1952-06-02-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 28.11. 2013 s platností od 31.12. 2013 (nařízení 2013-11-28-12/2013, Krajský úřad Olomouckého kraje), 7.11. 2014 s platností od 1.12. 2014 (vyhláška 2014-11-07-246/2014 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 12.11. 2015 s platností od 29.12. 2015 (nařízení 2015-11-12-18/2015, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hanácká pahorkatina (21a), geomorfologická jednotka: Nízký Jeseník (IVC8).

Z informační cedule: Dochovaly se zde zbytky xerotermní (tj. teplo- a suchomilné) vegetace a vápnomilných skalních společenstev s výskytem vzácné květeny a pozoruhodné fauny. Těžba kvalitního vápence je zokolí Grygova připomínána už od r. 1513. Hornina vznikla v období prvohor (v devonu), v prostředí mělkého teplého moře s bohatou zvířenou, jak dokládají četné fosilie (koráli, trilobiti, aj).


Příchod do Strejčkova lomu po polní cestě od východu, od sousední přírodní památky U bílých hlin.
1
Nejen příroda tu má svá zařízení.
2
Účinný růžový zámek činí modrý vrt nedobytným. Nebo je to snad mýlka?
3
V zajetí informací v jižní části chráněného území.
4
Pohled mezi cedulemi na jih z chráněného území.
5
Jaro jako by se již hlásilo, však je načase.
6
Cesta do lomu.
7
Strejčkův lom shora.
8
Strejčkův lom má při západní straně jakýsi stupeň.
9
Zimní romance.
10
Bílá bříza v bílém sněhu.
11
Nad lomem v křoví.
12
Krmítko pro zvěř bývá dosti navštěvováno.
13
Kukuřice byla sežrána a zajisté zůstane tu do rána.
14
Strejčkův lom z východu.
15
Lom ukazuje na východní stěně své vrstvy.
16
Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. Tak zní přísloví, ale ne každý rok to jde, někdy se ještě sníh třpytí v hojném množství.
17
Slunce nad lomem.
18
Sníh ukáže pěšiny v prudkém svahu.
19
Zvýšené dno Strejčkova lomu.
20
Zdá se, že tu úřadoval blesk.
21
Vývoj geologický je někdy překotně rychlý.
22
Taková to dříve bývala pěkná třešeň.
23
Západní hrbolek.
24
Mech obrůstá skalní hrbolek a zajisté na něj rozkladně působí.
25
Sněhozelený detail zakořenění.
26
Je krásné zvednout hlavu vzhůru.
27
Třešňová smůla.
28
Mechový stupeň ve skále.
29
Inu vápencový lom se barvou nezapře.
30
Trnitá bývá cestička vzhůru.
31
Skalní převis stíní.
32
Zajímavé vápencové praskliny.
33
Zjev tento zajisté není přirozený.
34
Šikmá skalní puklina.
35
Vápencové bloky byly již dávno opuštěny.
36
Když je svah mírnější, rychleji obrůstá.
37
Pěšinka stěnou lomu sněhem krásně vyniká.
38
Stopy ve sněhu prozradí návštěvníky.
39
Hra světla od Slunce v jednotlivých patrech Strejčkova lomu.
40
Pohled nahoru může být vnímán majestátně.
41
Zelený palouček jako hrbolek uprostřed lomu.
42
Terasa či obří schody vedou do lomu od jihu.
43
Jižní stěna přes nejnižší dno lomu.
44
Soustředění tepla způsobilo dočasný pramínek, zásobený jarním sněhem.
45
Když se sluneční paprsky opírají do stěny od jihu, sníh se tam dlouho neudrží.
46
Sníh a mráz působí na odkrytý vápenec účinně.
47
Opuštěný kamenný blok.
48
Ne vše se při skončení prací odvezlo.
49
Skála se tyčí majestátně.
50
Na východní straně nejnižšího dna lomu.
51
I kámen tu dokáže hrát všemi barvami, odvozenými z vápence.
52
Pohled do lomu od severovýchodního cípu.
53
Lom zanechal v okolí pořádnou díru.
54
Severní hranice chráněného území.
55
Severovýchodní cíp chráněného území zdobí myslivecký posed.
56
Vhled do lomu od severu.
57
Tam kde je horší přístup, tam i ochrana zákonem je poněkud chabější.
58
Zde se zkřížily stopy dvou zaječích tlup.
59
Pohled do koruny břízy, maskované okolním sněhem.
60
Shora je možné číst vzkazy roztomilých návštěvníků.
61
Poněkud nebezpečnější pohled na popsané dno lomu.
62
Kamenný sešup.
63
Přístupová cesta do lomu od západu.
64
Západní mezipatro lomu.
65
Přístupu motorizovaným se tu brání, ostatní brkají.
66
Západní loučka nad lomem.
67
Jaro uprostřed zimy.
68
Březové zákoutí nad lomem.
69
Západní cesta.
70
Borovic je tu asi jako šafránu.
71
Březová mrtvola je působivá.
72
Zasněžený choroš na bříze se snad ani nepotřeboval tolik maskování.
73
Stromy často hostí mechy a sníh, aniž se jich někdo ptá.
74
Listí se dokáže udržet ve větvích přes zimu různými způsoby a nemusí jít zrovna o duby či platany.
75
Lišejníky potěší svojí barvou pozorné oko.
76
Možná to kdysi začalo okusem a nyní se dá už mluvit o odumření větve.
77
Koho by nepotěšily kočičky zjara...
78
Hnízdo bylo v zimě neobsazené, kdoví, jak to bude záhy...
79
Osamělý a osněžený blok.
80
Loňské bodláčí potěší oko uvyklé sněhu.
81
To bývalo jablko.
82
Šípky jako popředí Strejčova lomu u Grygova.
83
Sníh chránil život přes zimu, tak bude jaro snadnější.
84
Opuštěný vápencový blok ve zbytcích sněhu.
85
Mechy na jižní stěně lomu hrají mnoha barvami.
86
Tvarově zajímavý zapomenutý vápencový blok.
87
V puklinách vápence se uchytí mnohé rostlinstvo.
88
Sněhomechový detail.
89
Osamělý mráček, který zakrývá Slunce nad Brodkem u Přerova, viděný od Strejčkova lomu zakončil fotografování na den svatého Řehoře L.P. 2010.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:25:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Království (2 km) | Tučapská skalka (6 km) | Hrdibořické rybníky (9 km) | Na skále (11 km) | Dolní a Prostřední Svrčov (12 km) | Bázlerova pískovna (12 km) | Malé laguny (12 km) | Veselíčko (13 km) | Plané loučky (13 km) | Zástudánčí (14 km) | Častava (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!