Jalový dvůr / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Jalový dvůr o rozloze 22,20 ha se nachází mezi obcemi Heršice a Rašovice, zhruba 6 km jižně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Heršpický rybník - refugium obojživelníků a přilehlá stráň s teplomilnou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 240 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o zalesněný východní svah s trojicí rybníků dole. Přístup sem je po silnici snadný, v rybníce Jalovák se dá koupat, jinak turistické atrakce tu najdeme stěží. V každém případě to tu má neviditelné všední kouzlo a tak lze doporučit k návštěvě zejména právě milovníkům všedních krás.


Úřední cedule v severovýchodní části chráněného území u příjezdu od Rašovic.
1
Odpadkový koš mezi silnicí a rybníkem Jalovák.
2
Heršpický rybník, čili Jalovák pohledem ze severovýchodního cípu.
3
Hráz rybníka Jalovák.
4
Hladina rybníka Jalovák.
5
Přepad rybníka Jalovák.
6
Pod přepadem rybníka Jalovák je trocha žabince, ale proud vody zrovna není.
7
Heršpický rybník, čili Jalovák pohledem ze severozápadního cípu od přepadu.
8
Pěšina po východním břehu rybníka Jalovák.
9
Něžný bodlák.
10
Pod vrbou na východním břehu rybníka Jalovák.
11
Křoví na východním břehu rybníka Jalovák.
12
Lavička na východním břehu rybníka Jalovák.
13
Vrbiny na východním břehu rybníka Jalovák.
14
Heršpický rybník, čili Jalovák ve své romantické podobě.
15
Les Boří za pšeničným polem na východ od rybníka Jalovák.
16
Východní břeh rybníka Jalovák.
17
Kámen byl asi záhozový, teď leží v rybníce při břehu tak nějak bez ladu a skladu.
18
Vrby na východním břehu rybníka Jalovák.
19
Heršpický rybník, čili Jalovák pohledem z jihu.
20
Nízká hráz mezi rybníky.
21
Hladina horního rybníka.
22
Na hrázi mezi rybníky.
23
V horním rybníce hladina nehne a vodní tráva doslova hnije.
24
Hrázní květena.
25
Postarší asfaltová komunikace na Rašovice.
26
Chmelem sevřený akát.
27
Vysoké vrby u asfaltové cesty.
28
Koruny vrb a akátů.
29
Zelenomodré velmi horké léto.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:40:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rašovický zlom - Chobot (do 2 km) | Žlíbek (2 km) | Šévy (4 km) | Hrubá louka (4 km) | Člupy (5 km) | Návdavky u Němčan (5 km) | Polámanky (5 km) | Mrazový klín (7 km) | Baračka (7 km) | Ochozy (7 km) | Hřebenatkový útes (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!