Polámanky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Polámanky o rozloze 11,80 ha se nachází mezi obcemi Kobeřice u Brna a Milešovice, jinak též zhruba 7 km jižně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Xerotermní společenstva suchých stepních trávníků, zejména evropsky významné prioritní stanoviště 6240 Subpanonské stepní trávníky a evropsky významné stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, s řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, na něž jsou vázány význačné druhy bezobratlých živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 224 do 268 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.10. 2013 s platností od 1.1. 2014 (nařízení 2013-10-31-19/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o jihozápadní stráň v malebné kopcovité krajině. Veřejně dostupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: bezobalka sivá, dejvorec velkoplodý, hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, kavyl Ivanův, kozinec dánský, kozinec rakouský, kozinec vičencovitý , len tenkolistý, pětiprstka žežulník, sasanka lesní, sinokvět měkký, vstavač vojenský. Turistické atrakce tu nenajdeme, ale své kouzlo toto místo má.


Západní cíp chráněného území Polámanky.
1
Úřední cedule u západního cípu chráněného území.
2
Pojízdný včelín toho času na hranici chráněného území.
3
Obvyklý samostatný hraniční znak chráněného území mezi cestou a polem.
4
Loňské větvičky obrostlé lišejníky dvojího stáří.
5
Kvetoucí ostružina.
6
Kvetoucí řebříček.
7
Bodlák s pilnou včelkou.
8
Akátu se na Moravě daří, snad někde až příliš.
9
Romantická cesta mezi lesem a polem pod větvemi akátu.
10
Vlevo akátový háj, pak cesta, pole a Milešovický potok.
11
Prosluněné listy akátu.
12
Úřední cedule k chráněnému území Polámanky na jeho jihozápadní hranici.
13
Zeleň chráněná i nechráněná.
14
Sedmikrásky potěší nejedno srdíčko.
15
Hromada klestí jako kdyby se tu měly pálit čarodějnice.
16
S úředními cedulemi se tu nešetřilo, aby bylo jasno.
17
Jihozápadní stráň, to jsou Polámanky.
18
Vyjeté koleje ve vyschlém poli pod Polámankami.
19
Osamělá trnka pod Polámankami.
20
Nízko uříznutý pařez borovice.
21
Prudké letní Slunce nad borovicí.
22
Osamělá borovice v Polámankách.
23
Skupinky borovic mezi listnáči a křovinami.
24
Umírající švestka.
25
Malebný pohled z Polámanek na rozcestí v místě zvaném U strže.
26
Kůl a kolík, stárne jeden i druhý a je to znát bez ohledu na jejich ochrannou funkci.
27
Úřední ceduli zle vidět různě, proti sluníčku je aj hezká.
28
Pole nad Polámankami.
29
Ač horko, zeleň tu zůstává viditelně svěží.
30
Lišejníky napadené větve.
31
Stráň s malebným výhledem.
32
Třešeň se v suchu drží, ale moc jí to stojí.
33
Prudší část stráně.
34
Žlutý květ.
35
Chmýří dokáže působit uklidňujícím dojmem.
36
Chmýří a Slunce, taková romantika.
37
Voskové listy snáší letní žár solidně.
38
Taková zátiší se stavebním odpadem v chráněných územích prostě někdy spatříme.
39
Ještěrka se vyhřívá a ještě nestihla utéct.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 16:55:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Jalový dvůr (5 km) | Rašovický zlom - Chobot (6 km) | Žlíbek (7 km) | Návdavky u Němčan (8 km) | Hrubá louka (8 km) | Šévy (9 km) | Ochozy (9 km) | Člupy (9 km) | Mrazový klín (10 km) | Baračka (11 km) | Hřebenatkový útes (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!