Rašovický zlom - Chobot / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Rašovický zlom - Chobot o rozloze 18,57 ha se nachází v západním sousedství obce Rašovice, jinak též zhruba 5 km jihovýchodně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Ostrůvek společenstev teplomilné květeny. Udávaná nadmořská výška je od 222 do 278 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o mokřad se strání, ovšem toho času ohraničený ohradníkem. Veřejně dostupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, len žlutý, hvězdnice chlumní, vstavač vojenský.Z živočišných druhů jsou uváděni: skokan štíhlý, rosnička zelená, kuňka obecná, moták pochop, moudivláček lužní. Zejména kvůli přístupnosti takové místo lze jen stěží doporučit k návštěvě.


Cesta k chráněnému území od Rašovic.
1
Rašovice pohledem od Chobota.
2
Chráněné území je ohraničené a veřejně nepřístupné.
3
Akát v plotě.
4
Ohradník na stromy připevněný.
5
Jasan zdáli.
6
Pastvina na chráněném území.
7
Stavba s plotem ohraničená ještě ohradníkem.
8
Na švestce je patrný vnější hraniční znak chráněného území.
9
V sadě se prořezávalo.
10
Vnější hraniční znak chráněného území na akátu.
11
Úřední cedule si ledabyle stojí.
12
Severozápadní pohled od chráněného území, stavby v pozadí patří k obci Hodějice.
13
Kdesi vpravo se nachází chráněné území.
14
Rohový kůl ohradníku.
15
Mraky jistě inspirací jsou, to ostatní záleží na laskaném uvážení.
16
Ulita hlemýždě se již rozpadá.
17
Takový ten heřmánek, který podivně slabě voní.
18
Hezký řebříček.
19
To je tedy péro! Káně ztratilo.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 17:05:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Jalový dvůr (do 2 km) | Žlíbek (2 km) | Šévy (3 km) | Člupy (3 km) | Návdavky u Němčan (3 km) | Hrubá louka (4 km) | Mrazový klín (5 km) | Polámanky (6 km) | Baračka (6 km) | Stepní stráně u Komořan (8 km) | Hřebenatkový útes (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!