Ochozy / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Ochozy o rozloze 0,91 ha se nachází zhruba 2 km severozápadně od obce Archlebov a 3 km západně od města Ždánice v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Zachování a ochrana zvláště chráněných druhů rostlin. Hlavním motivem je ochrana kriticky ohroženého druhu tořiče včelonosného, který zde roste, silně ohroženého vstavače vojenského a řadou dalších ohrožených druhů jako je okrotice bílá, pětiprstka žežulník, prostřelenec křížatý atd. Na vegetaci je vázána svým výskytem i řada teplomilných druhů hmyzu. Udávaná nadmořská výška je od 276 do 320 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.10. 2002 s platností od 24.10. 2002 (nařízení 2002-10-09-8/2002, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se o takový vlastně obyčejný východní svah na okraji lesa v sousedství vinohradů. Pokud jde o turistické atrakce, tak tu je jistě nenajdeme. Stěží se dá najít důvod, proč toto chráněné území doporučit k návštěvě.


Takto vypadají Ochozy od západu v sousedství pole.
1
Zbytek tyče po úřední ceduli.
2
Prosluněný okraj lesa vedle chráněného území Ochozy.
3
Prosluněný klacík na okraji lesa vedle chráněného území Ochozy.
4
Pronikající sluneční paprsek osvětluje dub.
5
Dříví uložené k odvozu mělo sloužit na otop, ale k tomu evidentně nedošlo a tak si svéhoi hostitele našel mech.
6
Ochozy, to je taková obyčejná východní stráň.
7
Pohled přes Ochozy na protější svah.
8
Slunce za mrakem nad Ochozy.
9
Slunce za větví stromu nad Ochozy.
10
Vysílač Babí lom je dobře vidět z Ochozů.
11
Kouzelná květena Ochozů.
12
Vstavač na Ochozech.
13
Žluté kvítí na Ochozech.
14
Kvetoucí jahody na Ochozech.
15
Zelené kvítí na Ochozech.
16
Luční detail na Ochozech.
17
Horké léto na Ochozech.
18
Pod horní terénní hranou na Ochozech.
19
Svah na Ochozech zpoza dubového listí.
20
Jak vidno, Ochozy to je poměrně strmý svah.
21
Boční pohled na Ochozech.
22
Na horní terénní hraně chráněného území Ochozy.
23
Západní hranice chráněného území Ochozy.
24
Chráněné území Ochozy toho času hraničilo s kukuřičným polem.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:53:10 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hrubá louka (5 km) | U Vrby (6 km) | Žlíbek (7 km) | Jalový dvůr (7 km) | Baračka (8 km) | Šévy (8 km) | Rašovický zlom - Chobot (8 km) | Polámanky (9 km) | Bohuslavické stráně (10 km) | Člupy (10 km) | Malhotky (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!