Kostelecký zámecký park / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park o rozloze 29,41 ha se nachází ve východní části města Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Zvýšená ochrana přírodních hodnot areálu zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí je vyhlášena z důvodu ochrany vzácných ekosystémů, které se v této lokalitě nalézají. Jedná se o jedinečný výskyt dřevin ale i některých bylinných druhů, které jsou nedílnou součástí historicko-architektonického souboru zámeckého parku ve vlastnictví pana Josefa Kinského, Kostelec nad Orlicí. Mezi mimořádné, významné a památné stromy rostoucí v parku patří např.: jedlovec kanadský, buk lesní žlutopestrý, liliovník tulipánokvětý, jasan pensynválský, platan západní, platan javorolistý, dub červený, javor tatarský, katalpa vejčitá, katalpa trubačovitá, javor dlanitolistý, topol Wilsonův atp. Z bylinných druhů zde roste: dymnivka dutá, kandík psí zub, bledule jarní, měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlávek, okrotice dlouholistá atp. Prioritním posláním zřizování přírodní rezervace je tedy přispět k ochraně a uchování výše popsaných přírodních a člověkem vytvořených hodnot. Udávaná nadmořská výška je od 275 do 290 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.11. 1995 s platností od 1.12. 1995 (nařízení 1995-11-09-Př/590/11/95, Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Geomorfologická jednotka, geomorfologická jednotka: CHOPAV.

Dobře udržovaný zámecký park má své osobité kouzlo, které připomíná atmosféru hezkých pohádek. Je to oplocené místo s horním a dolním patrem, vkusně udržovanými porosty a oživeními vodními plochami. Zámecký pán se zajisté nemá zač stydět, vždyť venkovní prostory jsou přístupné veřejnosti a procházky jsou tu nádherné. Toto místo, které je též chráněným územím zajisté stojí za navštívení.


Vlevo brána do zámeckého parku ze silnice I/11 v Kostelci nad Orlicí.
1
Hned za branou nás vítá několik cedulí.
2
Pěšina v severní části chráněného území.
3
Zámecké hospodářské stavení.
4
Pohled do koruny stříbrného smrku.
5
Severozápadní cíp zámeckého parku.
6
Barva bukového listí tu krásně kontrastuje.
7
Zámecký park je hezky udržovaný.
8
Pěšina v severozápadní části zámeckého parku.
9
Letní barvy jsou ostré.
10
Některé stromy, jako by přímo mluvily.
11
Bez nadsázky je tu krásně jako na zámku.
12
Dnes už před zámkem stojí jiné kočáry.
13
Větší volné prostranství v horní části zámeckého parku.
14
Duhový terénní skok nad nádržkou pod zámkem.
15
Tak nějak vypadá pohádkový pohled  ze zámku.
16
Kdyby tak tento starý buk mohl vyprávět...
17
Opravdu silná buková větev.
18
Nádherné posezení pod zámkem.
19
Po takových pěšinách by se klidně mohla honit princezna se zahradníkem.
20
Tolik skryté krásy na jediném pařezu...
21
Parková cesta s opěrnou zídkou.
22
Parkové rozcestí.
23
Tišší dolní oblast zámeckého parku.
24
V jihovýchodní části parku probíhá právě sušení sena.
25
Zámecká louka se senem u železniční trati.
26
Luční průhled na zámek.
27
Ne všem vysazeným stromům se daří, tak už to bývá.
28
Cesta zámeckým parkem od východní brány.
29
Jihovýchodní cíp zámeckého parku pohledem od železniční trati.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:15:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zámělský borek (6 km) | Zadní Machová (7 km) | Vodní tůň (7 km) | Na hadovně (8 km) | Modlivý důl (10 km) | U Glorietu (10 km) | Bošínská obora (10 km) | Čertův důl (11 km) | Hradní kopec Litice (12 km) | Týnišťské Poorličí (12 km) | Pětinoha (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!