Bošínská obora / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bošínská obora o rozloze 36,97 ha se nachází asi 4 km na sever od města Choceň, na jihozápad od obce Bošín. Předmět ochrany: Toto území je tvořeno lesními porosty lužního lesa přirozeného charakteru s monumentálními věkovitými jedinci. Dále je tvoří luční porosty bývalé obory a bažantnice s význačnými solitéry, s parkovou úpravou a s umělou vodní nádrží. Udávaná nadmořská výška je od 278 do 294 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.5. 1995 (1995-05-01-ověřená kopie, Okresní úřad Ústí nad Orlicí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Týnišťský úval (61b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Malý lužní les se spoustou vývratů, mnohasetleté vodní duby s rozložitými korunami a rybník Postolov jsou nejvýraznějšími prvky chráněného území. Zejména pod duby na nás dýchne nadčasový klid, který ignoruje neklidný běh světa v okolí.


Fantastický pohled na mraky, které nabývají bezpočtu tvarů, pohledem od Bošínské obory na západní stranu.
1
Příjezd od Újezda k rybníku Postolov.
2
Hráz rybníka Postolov pohledem na jihovýchod.
3
Nad rybníkem Postolov na jaře pupeny pučí do krásy.
4
Zima byla krutá dost kaprů to neudýchalo.
5
Uprostřed rybníka Postolov na ostrůvku k nebi ční uschlý strom.
6
Rybník Postolov pohledem z pod olše.
7
Hráz rybníka Postolov v jeho severozápadní části.
8
Jaro se již probudilo a na atmosféře je to velice krásně znát.
9
Rybník Postolov od severu k jihu.
10
Hráz rybníka Postolov přechází v cestu k Bošínu.
11
Ano ochrana zákonem tu platí.
12
Severní hráz rybníka Postolov.
13
Hladina rybníka Postolov dosti věrně zrcadlí obraz nahoře.
14
Mrtvých kaprů tu toho času bylo k vidění příliš.
15
Odraz Slunce ve vodní hladině úplně pohlcuje kůl hacení.
16
Nepříliš funkční hacení na severní hrázi rybníka Postolov.
17
Že stromy svůj boj o život nevzdávají, nám může dosvědčit svým příkladem mnoho jedinců.
18
Kapři a zase kapři, co se dělo?
19
Niva uprostřed Bošínské obory.
20
Duby v nivě.
21
Luční detail v jarní nivě.
22
Duby, které rostou ve vodním prostředí, mají svou duši otevřenou.
23
Vysychající korýtko stružky.
24
Cesta od Bošína.
25
Před lety tu foukalo, ale život prostě jde dál.
26
Cesta k Bošínu.
27
Jedna z mnoha ochranných cedulí.
28
Na sever od rybníka Postolov.
29
Živí i mrtví jsou tu společně, není-liž pravda?
30
Je to zvláštní, ale kdo pamatuje nedostatek sena, podiví se tomu, že se seno usuší, ale často vlastně vůbec neodveze.
31
Barevné pásy na dubu svědčí o vodním prostředí.
32
Koruny prastarých dubů jsou majestátné.
33
Svěží jarní zeleň.
34
Že by nějaký šprýmař otočil ceduli?
35
Duby jako by byly v řadě, tedy dost možná lidmi zasazeny.
36
Na uschlém dubu schází již jen sup.
37
Koruna suchého dubu může vypadat až strašidelně.
38
Kdo z lidí vlastně může vidět do duše takového mohutného a rozložitého dubu se spoustou vodorovných větví?
39
Pařez po vývratu tu byl ponechán svému osudu.
40
Vrby patří k bojovníkům, kteří dokážou obrazit i úplně z poslední větévky.
41
Co asi chtěl říci autor té ohrádky?
42
Vůně se dokáží mísit v bezpočtu kombinací, zde to vypadalo na střet dozvuků podzimu se silnějším jarem.
43
Takový malý svět kolem šišky v místech, kde smrk žádný blízko neroste.
44
Slunce proniká do lesa a v čase vytváří nádherná zátiší.
45
Malý a velký krmelec.
46
Lesní stružka uprostřed jarních barev.
47
Dub v lužním lese.
48
Prosluněné místo, které snad v minulosti mělo být cestou.
49
Vyplatí se pokleknout a pohlédnout blíže k zemi.
50
Vodorovné větve dubů vytváření svému nositeli ohromný pákový tlak a když přijde velký nápor, dochází k bolestivému ulomení.
51
Pohled do jarního lesa z výšky spadlé větve.
52
Vypadá to, jako by ani kořeny nebyly příliš rozsáhlé, inu v lese je stromů veliká konkurence.
53
Lesní vývrat zezadu.
54
Po velkém povětří to prostě padá všude.
55
Starší lesní vývrat.
56
Výška vývratu je úctyhodná, muselo to být ohromná rána.
57
Některé stromy podlehnou vyvrácení a jiné zase zlomení.
58
Může být ještě silnějšího dárce života, než jakým je Slunce?
59
A bříza se již rozkládá.
60
Stromový detail.
61
Stružka v jihovýchodní části chráněného území.
62
Lesně vodní minisvět.
63
Jihovýchodní část chráněného území Bošínská obora.
64
Pohled na nedaleké město Choceň.
65
Jaro je prostě mocné.
66
Jižní ochrana.
67
Detail ostřice.
68
Pobřežní porost u stružky.
69
Strouha v jižní části chráněného území.
70
Blatouchy sem prostě patří.
71
Kvetoucí vrby.
72
Běstovice pohledem z Bošínské obory.
73
Přirozený most, pochopitelně dočasný.
74
Přirozený most na konci své životnosti, ale s trochou odvahy ještě použitelný.
75
Je zajímavé, že i uměle vykopané strouhy, když se opustí, tak začínají samy vytvářet meandry.
76
Vodní dub v jižní části Bošínské obory.
77
Ráj pro dřevokazné larvy.
78
Blatouch nemusí nutně růst přímo ve vodě.
79
Jihovýchodní cíp rybníka Postolov z dálky.
80
Jihovýchodní cíp rybníka Postolov z blízka.
81
Rybník Postolov pohledem od východu.
82
Pěkná lávka přes stružku pod Postolovem.
83
Na ostrůvek v rybníce Postolov vede lávka.
84
Soutok stružek pod Postolovem.
85
Takovýto smrk v nivě zajisté přirozeností nedýchá.
86
Severní ochrana.
87
Naučná cedule v severovýchodním cípu chráněného území.
88
Vhled do lužního lesa.
89
Nejzažší severovýchodní cíp chráněného území.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:18:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vstavačová louka (5 km) | Hemže-Mýtkov (5 km) | Pětinoha (7 km) | U Vinic (8 km) | Na hadovně (8 km) | Vodní tůň (9 km) | Modlivý důl (9 km) | Šejval (10 km) | Zámělský borek (10 km) | Kostelecký zámecký park (10 km) | Stráň u Trusnova (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!