Zámělský borek / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zámělský borek o rozloze 3,51 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcí Záměl nad Orlicí a městy Vamberk a Kostelec nad Orlicí, nedaleko osady Mníšek. Předmět ochrany: Ochrana, zachování a zlepšení stavu teplomilného biotopu, jež je domovem vzácných teplomilných druhů flóry a fauny. Udávaná nadmořská výška je od 290 do 320 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1946 (vyhláška 1946-06-28-vyhláška, Ministerstvo školství a osvěty). Poté ještě došlo k 1 přehášení 3.12. 2012 s platností od 22.1. 2013 (nařízení 2012-12-03-1/2013, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické opuky (60), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Zalesněná jižní stráň s železniční tratí a Divokou Orlicí pod sebou je milé místo, cílem procházek místních a ze svých horních okrajů též místem k vyhlídkám na Orlické hory, či zříceniny hradů Potštejn a Velešov. Ač borek, borovici tu potkat, to je dosti obtížný úkol, zato buků je zde k vidění moc a pěkných


Zámělský borek pohledem od Záměle.
1
Zámělský borek je takový svah nad tratí Týniště nad Orlicí – Letohrad.
2
Když se Slunce dere přes dubové listí.
3
Dubový začínající podzim.
4
Asi tady dříve byla cedule, ale když někomu vadí….
5
Dubový starosta.
6
Lze tu spatřit i takové neobvyklé kombinace, jako třeba hlemýždí ulitu bez života s žaludem, ležícím na bukovém listu.
7
Přestože Zámělský borek by měl být plný borovic, podle názvu soudě, tak tu dominují spíše buky a ještě trochu duby, borovice nebyla spatřena ni jediná!.
8
Osamělý valoun na polštáři z bukového listí.
9
Tvary bukových větví vybízí k zamyšlení.
10
Bylo! Jest! Bude! Lidi neblázněte! Nedělejte to! Jak by se to líbilo vám?.
11
Detail bukového kořání svědčí o tom, že skála je tu překryta dostatečnou vrstvou zeminy.
12
Nahoře na severu nad borkem.
13
Živý a mrtvý.
14
Sem tam se mezi buky přimísí i jasan.
15
Život a smrt ve společenství.
16
Na podzim máme usnadněné poznávání stromů.
17
A zas ty meliorace! Když toho lidi nechají, stromky jejich činy pomalu srovnají.
18
Tak tohle opravdu není fotomontáž! Zatoulalo se nám kolečko slámy až do lesa.
19
Polní zub na severu.
20
Pěšina mezi náletovými stromy. Které z nich si vybojují své místo na Slunci?.
21
Třešnový podzim.
22
Zdá se, že lidí tudy chodí dost.
23
Slunce dokáže dát šípkům překrásnou barvu.
24
Pěšinka se řítí dolů, aby zase vystoupala nahoru.
25
Všimněte si detailu vlevo dole, kdy bez kontextu by bylo možné zástupce rostlinné říše považovat za zástupce živočišné říše.
26
Síla břečťanu je ničivá.
27
Břečťany tu mají učiněnou kolonii.
28
Divoká Orlice pod Zámělským borkem.
29
Ostružiny jsou na podzim výjimečně dobré.
30
Že tu bylo v létě dost teplo a vlhko, o tom nás přesvědčují mokřadní rostliny.
31
Rychlík pod Zámělským borkem uhání do Kostelce nad Orlicí.
32
Vlevo svah k Divoké Orlici, uprostřed trať do Týniště nad Orlicí a napravo Zámělský borek.
33
Na jednu jedinou z cedulí ti lumpové nepřišli.
34
Pokochejme se pohledem do koruny habru.
35
Podzim s hlavou vzhůru.
36
Buky bývají napadeny brzy, zdravé odolají, nemocné a zraněné to mají mnohem těžší.
37
Když přijde někdo o své dvojče….
38
Tak nějak vypadá bukohabrový porost.
39
Bukové listí na podzim je jak výstup od kouzelníka.
40
Bukové, téměř siamské dvojče.
41
O bukové srůsty tu není nouze.
42
Detail podivuhodného bukového srůstu.
43
Malé pěšinkové rozcestí.
44
Před válkou se dělalo prostě fortelně, i ta geodézie byla o něčem jiném.
45
Vstup do suché šachty na severovýchod od rezervace.
46
Pohled z rezervace na jihovýchod je nádherný. Za železniční tratí obec Záměl, na kopcích pak zříceniny hradů Potštejn a Velešov.
47
Ve večerních vidlích máme zříceninu hradu Potštejn.
48
Kombinace podzimních barev břízy.
49
Rozlučme se pohledem na zem u východního úpatí.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:14:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Na hadovně (4 km) | Modlivý důl (4 km) | Hradní kopec Litice (5 km) | Čertův důl (6 km) | Kostelecký zámecký park (6 km) | Ve slatinské stráni (7 km) | Bošínská obora (10 km) | Hemže-Mýtkov (12 km) | Vodní tůň (12 km) | Zadní Machová (13 km) | Vstavačová louka (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!