Pětinoha / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pětinoha o rozloze 5,72 ha se nachází asi 2 km na jihozápad od obce Horní Jelení ve východní části okresu Pardubice. Předmět ochrany: Rybník s rostlinnými společenstvy s výskytem vzácných druhů rostlin, zvláště s kriticky ohroženým druhem květeny – hvězdošem ponořeným. Udávaná nadmořská výška je od 290 do 295 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 s platností od 12.5. 1982 (1982-05-12-132, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chvojenská plošina (61c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Rybník Pětinoha je nádherný malý lesní rybník, který evokuje vzpomínky na vodnické pohádky. Nachází se podél lesní cesty, která vede k místu zvaném "U zabité ženy". Je tu cítit pomalu plynoucí čas, což je v uspěchané době jistě jev vzácný. Místo jistě stojí za návštěvu, možná nejlépe peší.


Temná hladina rybníka Pětinoha krátce před deštěm.
1
Hráz rybníka Pětinoha.
2
Jižní okraj rybníka Pětinoha u hráze.
3
Nádherný úkaz na obloze, kdy uprostřed temných mračen je modrá díra a v ní sluníčko zakrývá malý mráček.
4
Malý sluneční palouček mezi smrky u rybníka.
5
Zima byla krutá zejména námrazami, kdy bylo v okolí polámáno spousta stromů pod tíhou sněhu a ledu.
6
Příjezdová cesta od Horního Jelení.
7
Rychle se prohřívající záliv, kde mají pulci rej.
8
Jarně vodní zátiší u rybníka Pětinoha.
9
Větev leží v mělké části rybníka teprve krátce.
10
Pětinoha je rybník, kde by se klidně mohly odehrávat vodnické příběhy.
11
Severní břeh rybníka Pětinoha je poměrně nepřístupný.
12
Přístřešek pro rybáře.
13
Na hrázi rybníka je umístěna cedule o ochraně území, ale toho času zrovna dost chátrá.
14
Oběma cestami od rybníka Pětinoha se lze dostat do Horního jelení.
15
Dle stavu rybničního zařízení lze souditi, že tu zrovna velký hospodářský pohyb není.
16
Kontrast barev na rybníce Pětinoha.
17
Lehký vánek čeří hladinu rybníka Pětinoha.
18
Odtok z rybníka Pětinoha.
19
Detail odtoku z rybníka Pětinoha.
20
Možná by se díky podivné pěně dalo krapet pochybovat o kvalitě vody.
21
Hlavu vzhůru přátelé přírody a romantických pohledů.
22
Klidná hladina rybníka Pětinoha a hráz pohledem od jihu k severu.
23
Jarní Slunce je silné i při zrcadlení ve vodní hladině.
24
Pařez u rybníka Pětinoha  pohledem z výšky očí jezevčíka.
25
Život je dar a na konci pozemské pouti po něm zůstávají památky, které se někomu třeba i líbí, ale spíše moc ne. Ať je to tak či onak, žáby k vodě patří..
26
Oblouk hráze rybníka Pětinoha ve své jižní části.
27
Pohled od jihu po hrázi rybníka Pětinoha, která tvoří jeho východní hranici.
28
Hráz rybníka Pětinoha na jihu přechází v lesní cestu, která dále míří mimo jiné i k zabité ženě.
29
Vodní rostlinstvo na jaře ožívá v závislosti na teplotě.
30
Ne nadarmo se říká: Křivého dříví je v lese nejvíce.
31
Labuť v jižní části rybníka Pětinoha.
32
Pampeliška mezi loňským dubovým listím nachází svůj domov.
33
Odraz Slunce v hustém vodním rostlinstvu.
34
Cedule je při jižním vstupu do chráněného území zachovalejší, než na na severu.
35
Pětinoha od jihu.
36
Malá mokřadní oblast při jižním břehu rybníka Pětinoha.
37
Lesní cesta od jihu k rybníku Pětinoha.
38
Lesní cesta od rybníka Pětinoha stoupá na jih.
39
Domov skřítků v mechu.
40
Vodní vývrat.
41
Přímá borovice a hra světla při jarním Slunci.
42
Slatina je tu jen v miniaturním rozměru.
43
Projít se tu dá, ale o bezpečí se moc mluvit nedá.
44
Jižní břeh rybníka Pětinoha je ještě více nepřístupný, než ten severní.
45
Slatinná stružka u Pětinohy.
46
Stružky jako vedly odnikud nikam, ale zdaleka není vše, co vidíme úplné.
47
Slatinný odraz Slunce.
48
Jeden z mnoha vývratů při jihozápadním břehu rybníka Pětinoha.
49
Nekonečný koloběh života si lze uvědomit v živé a neregulované přírodě mnohem lépe, než třeba v muzeu.
50
Divoká prasata se dostanou daleko a zanechávají po sobě poněkud divoké stopy.
51
Miniaturní vodní tůňka při západním břehu rybníka Pětinoha.
52
Monumentální vývrat při západním břehu rybníka Pětinoha.
53
Právě tady se mohly odehrávat pohádky z mechu a kapradí.
54
Slabý přítok od západu do rybníka Pětinoha může být snadno přehrazen.
55
Poklidný malý luh.
56
Mechy bezesporu patří k zajímavým objektů pozorování romantických duší.
57
Přirozeně se ztrácející pařez.
58
Občasná vodní tůňka pod pařezem.
59
Pohled od západu na rybník Pětinoha.
60
Ráj vodního ptactva, které žije na vysoké noze.
61
Pětinoha od západu.
62
Zrádné to místo.
63
Zlomený strom v severozápadní části chráněného území.
64
Vodní dílo, kde se mohou vyřádit nejen páni kluci.
65
Vodní hladina hlavního přítoku je téměř nehybná, průtok je tu opravdu nízký.
66
Lesní výsek na sever od rybníka Pětinoha podél lesní stružky.
67
Leží to tu jako dříví v lese, popadané po zimě, co byla krutá na námrazu.
68
Lesní soutok, kde je znát, že jde o uměle vytvořené lesní stružky.
69
Labutě na hladině rybníka Pětinoha.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:18:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Šejval (5 km) | Vodní tůň (6 km) | Boršov u Litětin (6 km) | Stráň u Trusnova (6 km) | Bažantnice v Uhersku (7 km) | Bošínská obora (7 km) | Vstavačová louka (8 km) | U Vinic (10 km) | Hemže-Mýtkov (11 km) | Kostelecký zámecký park (12 km) | Prácheňská stráň (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!