Modlivý důl / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Modlivý důl o rozloze 7,83 ha se nachází v trojúhelníku mezi městem Potštejn, a obcemi Proruby a Polom, Jinak též na jih od Potštejna. Předmět ochrany: Ochrana lesního porostu s původní dřevinnou skladbou lesů Středního Poorličí. Udávaná nadmořská výška je od 346 do 474 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1956 (výnos 1956-07-04-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Poté ještě došlo k 1 přehášení 19.9. 2007 s platností od 15.12. 2007 (nařízení 2007-09-19-3/2007, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Potštejnské kopce (63b), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jestli někde v okolí hledáte krásnější místo, nehledejte více. Pohádkové prostředí se skalním převisem, tajuplnými pěšinami, zurčícími potůčky, kouzelnými stromy a poletujícími krkavci zaslouží naši pozornost. V dobách nejtěžší rekatolizace se zde scházeli nejvěrnější z velikých dálek k bohoslužbám, při kterých byli okolím důmyslně krytí, ovšem riskovali tím své holé životy.


Základní kámen svědčí o tom, že název Modlivý důl si žádný úředník od zeleného stolu někde v Praze nevycumlal z prstu.
1
Altánek dole u cesty.
2
Slunce mezi smrky a buky.
3
Buk jako když střelí.
4
Severní svah je porostlý buky.
5
Svahy jsou tu prudké.
6
Pohled shora na protékající potůček.
7
Padlý buk se časem přibližuje k potůčku.
8
Choroše svojí polohou prozradí, kdy napadly svého hostitele.
9
Borovice je tu spíše vzácností.
10
Buky v prudkém svahu zakoření spolehlivě.
11
Detail kořene buku.
12
Můžeme jen domýšlet příběh, který předcházel, rozhodně však nebylo možné přijet až sem na kole.
13
Malé údolíčko ve vyšší poloze.
14
Potůček běžně mnoho vody nemá.
15
Kam až může list doplavat po potůčku?
16
Život v málo průtočném potůčku má mnoho podob.
17
Tak nějak vypadá přirozený vývoj.
18
Někdy buk padne tak, že dělá přirozenou terasu.
19
Před několika lety tu pořádně foukalo.
20
Pohled z pod skalního převisu je doslova pohádkový.
21
Dobře krytá pozorovatelna pod skálou.
22
Hlavu vzhůru!
23
Po buku je možné vylézt na skálu a po skále je možné vylézt na buk.
24
Dle použitých barev lze soudit, že skalní kresba je mladšího data.
25
Mechy a lišejníky pozvolna překrývají dílko neznámého umělce.
26
V prudkých svazích to buky nemají snadné.
27
Skalní převis zblízka.
28
Pohled ze skály do údolí.
29
Kapradina jako krásný příklad přirozeného fraktálu.
30
Malá skalní vyhlídka.
31
Terén je tu vhodný zejména pro loupežníky.
32
Dvojitý skalní trn.
33
Buky tu občas dosahují bizardních tvarů.
34
Po vichřici je ještě mnoho let znát, že tu byla.
35
V korunách buků.
36
jedna strana přirozené houpačky.
37
Jeden z nejmladších, zde přítomných buků.
38
Smrky jsou spíše náchylné k poškození vichřicí a padají jeden po druhém v různé obrazce.
39
Bučina přechází ve smrčinu.
40
Detail pramene velice krátkého potůčku.
41
Uschlý mohykán je doprovázen kolegou s podobným osudem.
42
I druhé údolí, kde nevede pěšina je prudké.
43
Krátký hřeben.
44
Pohled zprudka dolů.
45
Jsme pod úrovní kořenů některých stromů a zase nad korunami jiných stromů.
46
V prudkých svazích se dokáží uchytit též javory.
47
Detail bukového kořání vypovídá o podloží opravdu dost.
48
Buk jak otazník.
49
Třetí údolí.
50
Loupežnický přístřešek je zrovna neobsazen.
51
Pohled z loupežnického přístřešku.
52
Nahoře jsou svahové podmínky přece jenom mírnější.
53
Můžeme se jen domnívat, co vedlo onen smrk k takovému bizardnímu růstu.
54
Pozvolna se ztrácející bukový vývrat.
55
Podzim v Modlivém dole.
56
Podzim v Modlivém dole.
57
Podzim v Modlivém dole.
58
Modlivý důl je několik navazujících prudkých hřebenů a údolí.
59
Živí nesou mrtvé.
60
Podzimní barvy bukových listů jsou svědky stále více usychajícího čnícího kmene jiného buku.
61
V jižní části Modlivého dolu na podzim.
62
Sem se již motorová pila dřevorubce nehrne, přístup jako k penězům jistě není motivací.
63
Mladí čekají na svoji šanci.
64
Podzimní bukové houští.
65
Pohled ležícího střelce.
66
Bříza tu skutečně nemá lehký život.
67
V jižní části Modlivého dolu.
68
Kolem zdivočelé třešně krouží mlsně břečťan, ale zdravý strom zatím odolává.
69
Sluníčko za bukem.
70
Naprosto osamělý lopuch, rostoucí ve výšce.
71
Vypadá to tu poněkud divoce.
72
Malý skalní úkryt, velikostně tak asi pro klubko zmijí.
73
Třídruhový mech.
74
V lese na zemi.
75
Skály bojují z buky a buky zase se skalami, ovšem pravidla se vymykají těm lidským.
76
Další z několika bukových teras.
77
Kapradí se podařilo uchytit ve skalní skulině a sousedy mu je mech a lišejník.
78
Takto to vypadá, jakoby buky rostly na skalních terasách.
79
Skalní klín.
80
Bukové trojče.
81
Podzimní detail z pod skály.
82
Vypadá to na pěšinu.
83
Každá skála má svá specifika.
84
Útvar tento je naprosto přirozený.
85
Buky v jižní části rezervace se dříve barví.
86
Buk se svojí důmyslností dokáže žít i velni nepříznivých podmínkách.
87
Skalní obyvatelé z rostlinné říše.
88
Taková hladká skála.
89
Loupežnické sedátko nad skálou.
90
Loupežnické lesní ovoce.
91
I padlý buk dělá zábranu, ovšem jen do času.
92
Mechová romance.
93
Spodní potůček sbírá všechny menší kratičké potůčky shora, aby jejich skromné vody předal Divoké Orlici u Vochtánky.
94
Když kořání zabírá 100% šířky potoka, dá se úspěšně pochybovat o průtoku, ale koryto tu i tak je poměrně slušné.
95
Když je krásná lesní studánka, není nad její vodu.
96
No a pak že tu nesedí žába na prameni….
97
Jak vidno, studánkou začíná potůček, dlouhý jen několik desítek metrů.
98
Cedule daná sem z moci úřední.
99
Bedla dole u potoka doslova vyvolává představu dozlatova osmaženého řízku.
100

Počet fotografií: 100 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:14:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Na hadovně (do 2 km) | Hradní kopec Litice (3 km) | Zámělský borek (4 km) | Čertův důl (8 km) | Ve slatinské stráni (9 km) | Hemže-Mýtkov (9 km) | Bošínská obora (9 km) | Kostelecký zámecký park (10 km) | Vstavačová louka (12 km) | Vodní tůň (14 km) | Letohradská bažantnice (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!